páteř - U4 - č.508

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa: 58:57

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

hluboké předklony a záklony

Pomůcky: podložka, ručník

Obsah: lekce zaměřená na získání flexibility - rozpohybování páteře přes její předklony a základy jednotlivých segmentů obsahuje ásany ve stoji, v sedě na patách, v leže na zádech, v pozici kočka s oporou o předloktí i ruce, v sedě 

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích páteře, dutiny břišní a zad)

Tip: rolování páteře z lehu do sedu praktikujte při dobré síle břišních svalů, jinak zůstavejte v sedě a pokračujte s cvičením

Následující lekce: hluboké předklony a záklony páteře 2

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Článek - Chronická bolest zad

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: páteř - U4 - č.508
páteř - U4 - č.508

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb