Ženy na reStartu

online kurz "Pohodové v těhotenství" v bodech

 • určen všem ženám z laické veřejnosti, které se nachází v období II. a III. trimestru těhotenství
 • kurz je zaměřený na ženu, která má fyziologické těhotenství a před zahájením cvičení v kurzu doporučujeme, aby žena informovala svého ošetřujícího lékaře a vyžádala si souhlas se cvičením
 • dělí se na 2 tematické bloky:
  • II. trimestr těhotenství – blok obsahuje pro každý týden jednu lekce, které lze cvičit buď samostatně nebo je možné více lekcí spojit do větší cvičební sekvence, celkem blok obsahuje 12 cvičebních jednotek
   • 4. měsíc – zaměření na stabilitu a mobilitu páteře, sílu a pružnost břišních svalů a svalů pánevního dna
   • 5.měsíc – zaměření na pružnost trupu, na délku šikmých břišních svalů, flexibilitu kloubů, aktivitu pánevního dna
   • 6. měsíc – zaměření na mobilitu hrudního koše, dech, sílu hlubokého břišního svalu
  • III. trimestr těhotenství – blok obsahuje celkem 8 cvičebních jednotek pro  první a druhý měsíc daného trimestru, doporučení pro pohyb v 9. měsíci těhotenství
   • 7.měsíc – zaměření na dech, sílu a pružnost hlubokého břicha a svalů pánevního dna, využití velkého míče (fitballu)
   • 8. měsíc – zaměření na délku svalů zad, pružnost pánevního dna
   • 9.měsíc – doporučení pro pohyb v posledních týdnech před porodem
 • jednotlivé bloky obsahují krátké úvodní slovo, několik detailně vysvětlených pozic, cvičební sestavy a doporučení pro běžný pohyb ženy během dne:
  • "Poslechnu si
  • "Naučím se"
  • "Zacvičím si"
  • "Moje vychytávka pro každou volnou chvilku"
 • v každé lekci je věnováno dostatek prostoru pro vysvětlení správného cvičení, včetně upozornění na rizika u konkrétního cviku
 • každá lekce je v rozsahu 15-20 minut
 • lekce jsou vedené tak, aby nejvíce simulovaly reálnou lekci ve studiu, lektorka navádí a motivuje slovem figuranta, cvičící se nechá vést lektorem, zároveň má možnost kontrolovat pohyb pohledem na obrazovku
 • lekce jsou sestavené podle zásad zdravotní tělesné výchovy a nevyžadují předchozí pohybovou zkušenost
 • každý týden je veden tak, aby jednotlivé dovednosti na sebe navazovaly a umožnily tak ženám správně pracovat a zvyšovat tak pozitivní efekt nejen pro jednotlivé segmenty těla, ale i těla jako celku
 • cílem je naučit správnou techniku pohybu, která vede k osvojení správných pohybových návyků v každodenních činnostech
 • záměrem online kurzu je snížit riziko vzniku obtíží, které se s těhotenstvím vyskytují, nebo ovlivnit pohybem diskomfort pro části těla přetížené rostoucím těhotenstvím
 • v lekcích se využívá pomůcek (sada malého a velkého míče) pro usnadnění pohybu, pomůcky lze sehnat i přes e-shop CVIQ
 • po porodu mohou ženy pokračovat ve cvičení v navazujících kurzech Moje šestinedělí a Po šestinedělí

co vám projekt přinese

 • správné navedení do cvičebních pozic
 • zásobník cviků
 • praktické návody a inspirace, jak vybudovat správné návyky v pohybu, aby se vaše tělo snadněji adaptovalo na změny, které těhotenství přináší

nezapomeňte si přečíst

 • Milé ženy, tento program je určen především vám, které chcete v době těhotenství zdravě cvičit a nemáte možnost využít individuální cvičení s pohybovým specialistou.
 • Přestože máte fyziologické těhotenství, informujte o cvičení svého ošetřujícího lékaře!
 • Před zahájením cvičení vám doporučujeme vyslechnout rozhovor o projektu:

online verze