Uplynulý program Ženy na reStartu - Po porodu

Kdy jsme začali?

program pro ženy - po porodu - prezenční kurzTV neděli 12.5.2019 proběhl historicky první blok "CVIQ" školení pro veřejnost v rámci čerstvě spuštěného projektu Ženy na reStartu! Na tomto prvním setkání se účastnice mohly seznámit se všemi lektorkami programu, obdržely výukový materiál se základními informacemi o lidském těle, těhotenství, základech držení těla apod., ale také řadu domácích úkolů! Prvním tématem byl svalový systém CORE. Vzhledem k tomu, že to bylo školení úplně první, část teoretická byla poměrně obsáhlá. Všechny ženy ale zvládly jak teorii, tak praxi na jedničku! 

Navazující blok: břišní svaly

Další téma bylo věnované břišním svalům. Co se ženy naučily a doma protrénovaly z prvního setkání, zúročily v obou částech. Nejprve opět důležitá teorie, ale i v tomto bloku se všechny ženy těšily na nové cviky.

program pro ženy - po porodu

Očekávaný blok: pánevní dno

Téma pánevního dna bylo pro všechny ženy překvapující. Už v teoretické části jsme společně odhalily několik mýtů o svalech pánevního dna. V praxi jsme se věnovaly nejen aktivitě, ale též relaxaci. Protože jen připravené a pružné svaly, mohou být silné…

Blok s tématem: Diastáza a jak na ní… 

Diastázu, nebo-li rozestup břišních svalů, řešily všechny zúčastněné ženy. Nejdůležitější informace teoretické části byla ta, že rozestup břišní stěny je důsledek nefunkčnosti těla jako celku. Proto než jsme začaly s ženami řešit břišní svaly, pořádně jsme se nadýchly a rozhýbaly záda…

program pro ženy - po porodu - prezenční kurz diastáza pokračování core

diastáza (2) č. 2