Ženy v šestinedělí

 online kurz "Moje šestinedělí" v bodech

 určen všem ženám z laické veřejnosti, které se nachází v období šestinedělí

 • dělí se na 6 tematických lekcí:
  • 1.týden – "Nový začátek", zaměření na zavinování dělohy, stimulaci svalů pánevního dna a napřimování páteře
  • 2.týden – "Pružné tělo", zaměření na rozhýbání těla, především segmentu pánve a páteře
  • 3.týden – "Štíhlé nohy", zaměření na kyčelní kloub a dolní končetinu, v souvislosti s pánví a páteří
  • 4.týden – "Hezký dekolt a pevné paže", zaměření na oblast hrudníku, prsních svalů a horní končetiny
  • 5.týden – "Útlý pas", zaměření na délku trupu a aktivitu šikmých břišních svalů
  • 6.týden – "Ploché břicho", zaměření na aktivitu hlubokého břišního svalu
 • každá lekce obsahuje krátké úvodní slovo, jednu pozici, která je detailně vysvětlená, cvičební sestavu a doporučení pro běžný pohyb ženy během dne:
  • "Poslechnu si"
  • "Naučím se"
  • "Zacvičím si"
  • "Moje vychytávka pro každou volnou chvilku"
 • v každé lekci je věnováno dostatek prostoru pro vysvětlení správného cvičení, včetně upozornění na rizika u konkrétního cviku
 • lekce jsou vedené tak, aby nejvíce simulovaly reálnou lekci ve studiu, lektorka navádí a motivuje slovem figuranta, cvičící má možnost kontrolovat pohyb pohledem na obrazovku
 • lekce jsou sestavené tak, aby je mohly cvičit ženy bezprostředně po porodu, a to i bez předchozí cvičební průpravy
 • lekce jsou sestavené podle zásad zdravotní tělesné výchovy
 • každý týden je veden tak, aby jednotlivé dovednosti na sebe navazovaly a umožnily tak ženám správně pracovat a zvyšovat pozitivní efekt nejen pro jednotlivé segmenty těla, ale i těla jako celku
 • cílem je naučit správnou techniku pohybu, která vede k osvojení správných pohybových návyků v každodenních činnostech
 • záměrem online kurzu je připravit ženy na dynamičtější cvičení, které bude možné zahájit po ukončení šestinedělí, především na cvičení zaměřené na uzavírání poporodní diastázy
 • po skončení online kurzu věnovanému šestinedělí, budou moci ženy pokračovat v následných kurzech – "Po šestinedělí", rozdělených podle obtížnosti do tří úrovní

co vám projekt přinese

 • správné navedení do cvičebních pozic
 • zásobník cviků
 • praktické návody a inspirace, jak vybudovat správné návyky v pohybu, aby se vaše tělo dobře po porodu zregenerovalo

 nezapomeňte si poslechnout

 • Milé ženy, před zahájením cvičení vám doporučujeme vyslechnout rozhovor o projektu: PODCAST: Ženy a pohyb: cvičení v šestinedělí, kde najdete dostatek informací a odpovědí.
 • Program je určen pro ženy, které prodělaly fyziologické těhotenství a jsou bez poporodních komplikací.
 • Pokud jste měla rizikové těhotenství či porod, nebo trpíte chronickým onemocněním, před zahájením cvičení se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

online verze