O PROJEKTU

Projekt zaměřený výlučně na VÁS - milé ŽENY a vaše začátky nových životních etap. Vaše tělo prochází v průběhu života několika zásadními mezníky, což s sebou přináší nevyhnutelné změny, ať už morfologické, fyziologické, ale i psychické. Takovéto změny mohou mít v řadě případů na ženu negativní dopad a omezit ji tak v běžném denním fungování. V rámci našeho projektu se společně zaměříme na snadnější zvládání těchto změn. Naučíme Vás lépe se adaptovat na své nové “já” a následně systematicky pracovat s tělem tak, aby dokázalo správně či ideálně ještě lépe fungovat než před samotnou “změnou”. Vše bude probíhat jak formou cvičení, tak rovněž formou přednášek o dané problematice.

Jako první představujeme program zaměřený na ženy po porodu. Následovat budou těhotné ženy, ženy před porodem a ženy v období klimakteria. Koncepce každého z uvedených programů má dlouhodobý a komplexní charakter. Tzn. že jednotlivé bloky budou rozloženy přibližně do jednoho roku. V rámci těchto bloků se bude každá z vás postupně a systematicky učit poznávat své tělo a umět s ním pracovat pod vedením zkušených lektorek.