O PROJEKTU

Projekt je zaměřený výlučně na VÁS - milé ŽENY a vaše začátky nových životních etap. Vaše tělo prochází v průběhu života několika zásadními mezníky, což s sebou přináší nevyhnutelné změny, ať už morfologické, fyziologické, ale i psychické. Ty pak mohou mít v řadě případů na ženu negativní dopad a omezit ji tak v běžném denním fungování. Dobrou zprávou ale je, že lidské tělo dobře reaguje na změnu životního stylu, a k němu patří i pohyb. V rámci našeho projektu se společně zaměříme na snadnější zvládání těch změn, které zásadně ovlivňují kvalitu vašeho života. Naučíme Vás lépe se adaptovat na své nové “já” a následně systematicky pracovat s tělem tak, aby dokázalo správně či ideálně ještě lépe fungovat než před samotnou “změnou”. Vše bude probíhat jak formou cvičení, tak rovněž formou přednášek o dané problematice. 

Projekt Ženy na reStartu se dále větví do několika programů.

Projekt každého z uvedených programů má dlouhodobý a komplexní charakter, tzn. že probíraná témata jsou rozložená mezi jednotlivé bloky, během kterých se každá z vás díky pohybu naučí postupně a systematicky poznávat své tělo.

Ženy po porodu

Jako první jsme zahájili program určený pro skupinu žen, které jsou v období po porodu a řeší důsledky změn vyvolané těhotenstvím a samotným porodem. 

Ženy na křižovatce

Další program se věnuje ženám, které se nachází v nejnáročnějším období a sice v období nastupujícího nebo již probíhajícího klimakteria. Tento program je nazvaný Ženy na křižovatce.

Připravujeme... Další specifickou skupinou, kterou chceme oslovit, jsou ženy, které se teprve matkami stanou a chtějí se na těhotenství připravit tak, aby vstoupily do tohoto období v dobré kondici.