Ženy na reStartu

O PROJEKTU

Projekt je zaměřený výlučně na VÁS - milé ŽENY a vaše začátky nových životních etap. Vaše tělo prochází v průběhu života několika zásadními mezníky, což s sebou přináší nevyhnutelné změny, ať už morfologické, fyziologické, ale i psychické. Ty pak mohou mít v řadě případů na ženu negativní dopad a omezit ji tak v běžném denním fungování. Dobrou zprávou ale je, že lidské tělo dobře reaguje na změnu životního stylu, a k němu patří i pohyb. V rámci našeho projektu se společně zaměříme na snadnější zvládání těch změn, které zásadně ovlivňují kvalitu vašeho života. Naučíme Vás lépe se adaptovat na své nové „já” a následně systematicky pracovat s tělem tak, aby dokázalo správně či ideálně ještě lépe fungovat než před samotnou „změnou”.

Projekt byl zahájen v roce 2019 prezenční formou a první skupinou žen byly ženy po porodu. V současné době jsou programy dostupné v online kurzech.

Projekt Ženy na reStartu se dále větví do několika programů.

Projekt každého z uvedených programů má dlouhodobý a komplexní charakter, tzn. že probíraná témata jsou rozložená mezi jednotlivé bloky, během kterých se každá z vás díky pohybu naučí postupně a systematicky poznávat své tělo.

Ženy v těhotenství

Program "Ženy v těhotenství" se věnuje ženám, které se nacházejí ve II. a III. trimestru a zabývá se především adaptací těla na rostoucí těhotenství. Program se zaměřuje na ty oblasti, které jsou v těhotenství nejvíce zatížené, především na oblast bederní páteře, kyčelních kloubů, svalů pánevního dna, svaly trupu, horních a dolních končetin, s cílem snížit zátěž a podpořit cvičením pružnost a sílu svalů, usnadnit tak ženě těhotenství a připravit tělo zároveň i na aktivitu svalů po porodu. (připravujeme)

Ženy v šestinedělí

Program "Ženy v šestinedělí" se věnuje ženám bezprostředně po porodu a zaměřuje se na podporu fyziologických procesů, které v těle po porodu nastávají, především na podporu obnovení funkce hlubokých svalů trupu a svalů pánevního dna.

Ženy po šestinedělí

Program "Ženy po šestinedělí" je určen ženám, které ukončily šestinedělí a nachází se v období, kdy je tělo částečně zregenerováno, ale některé svaly po porodu ještě nejsou zcela zadaptované na plnou zátěž. Program se zaměřuje na získání pružnosti a síly hlubokých svalů a na zdravý způsob uzavírání poporodní diastázy.

Ženy po porodu

Program "Ženy po porodu" je určen ženám, které jsou několik měsíců nebo několik málo let od posledního porodu a stále řeší důsledky změn vyvolané těhotenstvím a samotným porodem. Program se zaměřuje na řešení nejčastějších problémů spojených s těhotenstvím a porodem, tzn. diastázu, inkontinenci a bolesti zad. 

Ženy na křižovatce

Program "Ženy na křižovatce" se věnuje ženám, které se nachází v nejnáročnějším období a sice v období nastupujícího nebo již probíhajícího klimakteria. Program je zaměřen především na snížení rizika vzniku inkontinence, ztráty svalové síly a dále na problematiku vbočeného palce chodidla a karpálního tunelu ruky.