kyčelní kloub flow - U3 - č.533

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník

Délka videa: 55:53

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

otevření kyčelního kloubu ve flow

Pomůcky: podložka, ručník

Obsah: lekce zaměřená na elasticitu pelvitrochanterických svalů - svalů kolem kyčelního kloubu, které řídí navádění zmíněného nosného kloubu do celkového jeho rozsahu ve flow sekvencích pro obě dvě dolní končetiny - síla a volnost těchto svalů je nutností bezbolestného stavu našich zad a vede ke správnému držení těla, lekce obsahuje tyto asány: holub, kočka, 1/2 kráva v sedě, sed na patách, strom v leže na boku, leh na zádech s vnitřní rotací dolní končetiny, velbloub

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích kyčelního kloubu či zad)

Tip: v asáně 1/2 kráva zaléží na vašich možnostech kyčelního kloubu, proto nemusíte za každou cenu dolní končetinu dávat před kolenu druhé dolní končetiny, důležité je udržet pánev v neutrální pozici na zemi stejně tak jako to dělá figurantka

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Hrdinové stále existují, děkujeme | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: kyčelní kloub flow - U3 - č.533
kyčelní kloub flow - U3 - č.533

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb