Müllerová Hana

Jak dlouho se pohybujete jako trenér/instruktor v oboru fitness & wellness a co Vás k této činnosti přivedlo?

Jako trenér a instruktor v oboru fitness&wellness se pohybuji pouze poslední  4 roky a 2 měsíce. V předcházejících letech jsem se věnovala závodnímu sjezdovému lyžování, nejprve aktivně jako závodní, v pozdějších letech po prvním úrazu kolene (natržený meniskus), jako instruktor a trenér lyžování. V letech 1992 až 2006 jsem měla vlastní lyžařskou školu, ve které jsem se věnovala výuce sjezdového lyžování dětí a dospělých. Po dalším úrazu kolene, tentokrát vážnějším, utržení menisku a přetržení předního křížového vazu, jsem se začala poohlížet po nějaké jiné pohybové aktivitě, u které by nevadilo, že mé koleno není 100% ve formě. Vzhledem k tomu, že můj švagr Daniel Müller se již nějakou dobu pohyboval v oblasti fitness & wellness, převážně v oblasti Pilates, tak jsem se nechala v roce 2010 zlákat a absolvovala první školení Matwork I. pod vedením Daniela Müllera. A to byl nejdůležitější krok v poslední době. Toto školení mi otevřelo širokou oblast krásného pohybu zvaného Pilates, resp. v prvních letech Pilates Institute®  a  v pozdějších letech nazývanou Pilates Clinic Method®. Díky tohoto cvičení jsem začala objevovat své tělo a naučila se s ním pracovat tak, aby fungovalo bez problémů (bolesti v bedrech, bolesti kolen..). V této oblasti se i nadále vzdělávám, abych mohla svým klientům poskytovat jen ty nejlepší a nejnovější metody práce se svým tělem.

Jaké školení (rekvalifikace, semináře, pohybový koncept) nejvíce ovlivnilo Váš profesní vývoj? 

Nemůžu vybrat jedno školení, které nejvíce ovlivnilo můj profesní vývoj, vzhledem k tomu, že všechna školení, která jsem absolvovala v IQ Pohybu mají návaznost, hlavu a patu a neustále na sebe navazují, prolínají a doplňují se. Pokud bych měla vybrat druh školení, pak to byly školení na stroje - "Reformer fundamental" a " Cadillac & springboard - fundamental program". Cvičení na strojích je trochu jiné než na podložce. Na stroji si člověk uvědomí, že tady cvik musí opravdu umět nic se nedá ošidit, což se o podložce nedá říct. Jak už jsem, ale napsala v úvodu otázky, nelze vystihnout jedno školení nad druhé. Všechna mě posunula dál, jednotlivé díly skládačky do sebe začínají zapadat, mnoho informací se dostává na místa, kde mají být. Práce s jednotlivými klienty se vyvíjí, tak aby byla lepší, komplexnější, jasnější a také cílenější. Pro se i nadále vzdělávám a budu vzdělávat převážně u IQ Pohybu. Tady jsem zjistila, žee školení mají kostru, návaznost, logiku a informace jsou opravdu nejnovější, což se u jiných organizací nedá říct.

Jaká je Vaše specializace?

Specializace, nedá se jednoznačně říct, jaká je moje specializace. Beru Pilates Clinic Method® jako celek, do kterého patří všechny pohybové aktivity, které provozuji, ať už ve svém Studiu Pilates Clinic Ostrava nebo v jiných fitness centrech v Ostravě. Věnuji se převážně Pilates Clinic Method® , BOSU® , SPIRALS®, cvičení s různými pomůckami (Theraband, Foam roller, overball, S-ball, Fitball apod. Pokud se nad jednotlivými cviky zamyslíte, tak zjistíte, že všechno je Pilates, proto je těžké odpovědět, jaká je moje specializace, když je všechno Pilates!  Pokud u každého cvičení použijete 7 principů Pilates a tělo nastavíte, tak jak má, tak cvičíte Pilates, ať už se jedná o hodinu Bodystyling, Powerjoga. Věnuji se jak individuálním konzultacím zdravého pohybu, tak skupinovým lekcím. Každá mě, jako instruktora jinak obohacuje, proto nevyhledávám jen jeden typ cvičení.

 Máte své centrum, nebo pracujete „na volné noze“?

Mám své vlastní Studio Pilates Clinic Ostrava, na Přívozské ulici 6 v Ostravě 2. Studio provozuji již od konce ledna 2013. Během dubna 2015 plánuji stěhování do větších prostor. jednak z důvodu, nárůstu počtu klientů a také pro zvýšení komfortu svých klientů. Doposud byla prostor šatny využíván pro samotnou šatnu, ale také pro cvičení na stroji COMBO. Z toho důvodu, je stěhování nutností, aby klient cvičící na stroji měl své soukromí a nerušili ho klienti, kteří přišli na skupinovou lekci. Prostor na skupinové lekce bude také větší, z dosavadních 27m2 se prostor zvětší na cca 41 m2. Mimo své studio pracuji také ve třech Ostravských fitness centrech. V Pure Jatomi fitness Nová Karolína cvičím celkem 4 hodiny týdně, zde se věnuji 2x týdně Pilates Clinic Method®, dále po jedné hodině BOSU a SPIRALS®. Ve fitness Femm v Ostravě - Porubě mám s početnou skupinou seniorek, jejichž věkový průměr se pohybuje od 65 let do 83 let, se kterou pracuji 4x týdně. V pondělí, úterý a ve čtvrtek se věnujeme Pilates Clinic Method® s využitím různých pomůcek, ve středu se oddáváme pohodové hudbě programu SPIRALS®. Další fitness centrum, ve kterém se cvičím Pilates Clinic Method® s využitím různých pomůcek, je Fitness Expreska v Ostravě - Hrabůvce. Posledním místem, kde pracuji s klienty, je základní škola Mitušova 8 v Ostravě - Hrabůvce, taktéž Pilates Clinic Method® s využitím různých pomůcek. Spíše z charitativního hlediska jsem souhlasila se cvičením ve středisku volného času Ostrava - Ostrčilova. Každá skupina klientů je jiná, jiné věkové složení, jiné pracovní zatížení apod., proto se na každou hodinu těším, čím já klienty nebo mí klienti mě na hodině překvapí, ať už v pozitivním nebo negativním. Práce s těmito klienty mě velice naplňuje a uspokojuje. Vzhledem k tomu, že během týdne odvedu, odcvičím téměř 40 hodin, tak se tento koníček stal mým hlavním zaměstnáním. Vidím v něm větší smysl a naplnění než práce, kterou jsem dělala dříve, což byl odborný asistent na vysoké škole.

 Využíváte mezioborovou spolupráci? (s lékaři, nutričními specialisty apod.)

S touto oblastí teprve začínám. Funguje lehká spolupráce s psycholožkou a rehabilitačním lékařem. Už jsem se dostala také do povědomí některých rehabilitačních sester v Ostravě. V jednání je užší spolupráce s rehabilitačním lékařem, který by vedl hodiny i u mě ve Studiu Pilates Clinic Ostrava. 

 Jaká je Vaše klientela, kdo Vás hlavně navštěvuje a o koho jste schopni se postarat?

Klientela je opravdu různorodá. Jak jsem již výše zmínila, pracuji jak se seniorkami ve věkovém rozpětí 65 až 83 let, v ostatních fitness centrech se jedná většinou o pracující ve věku od 35 do 55 let, muže i ženy. Podívám-li se na klientelu, která navštěvuje moje Studio, tak i zde je věkový průměr od 35 let do 78 let, muži i ženy, vysokoškolsky vzdělaní i jen s vyučením, vysoce postavené i aktivní důchodce, těhotné, po porodu , po operacích páteře, kolen, ramen apod. Hodně mé Studio navštěvují klienti po rehabilitacích, aby se pořádně naučili cviky na svůj problém, aby mohli sami cvičit doma apod. Stručně řečeno, jsem schopna se postarat o jakoukoliv klientelu, různého věku, pohlaví a s mnoha pohybovými problémy. V případě nejasností neváhám kontaktovat svého školitele Daniela Müllera a žádat o radu a pomoc.

Získal/-a jste certifikaci “pohybový specialista”. Co to pro Vás a Vaši činnost znamená?

Ano, získala jsem certifikaci "pohybový specialista" a jsem na ni náležitě hrdá a pyšná. Už jen z toho důvodu, že v oblasti fitness & wellness jsem se předtím vůbec nepohybovala a že jsem si všechno musela vybudovat sama, včetně získání klientely. Zisk certifikátu je pro mě známkou, že jsem na správně cestě, že svou práci dělám správně s výborným týmem školitelů za zády, na které se mohu kdykoliv obrátit pro radu a pro pomoc a kteří se za mě zaručí. Také pro mě znamená, že se vzdělávám u těch nejlepších v oboru. Myslím si, že zisk tohoto certifikátu mi do Studia přivedl další nové klienty, kteří mají větší odvahu svěřit své tělo do mých rukou.

Máte nějaké další cíle a vize ve své praxi?

Mým dalším cílem je úspěšné dokončení školení Matwork III., které je nejvyšším stupněm vzdělání, které můžu v Pilates Clinic Method® dosáhnout. Pokud vše úspěšně zvládnu, bude to dalším přínosem pro mé klienty. Moje práce s nimi bude ještě lepší a komplexnější než doposud, měla bych umět pomoci téměř všem klientům, kteří mají běžné pohybové problémy, na té nejvyšší úrovni. Dalším postupným cílem je naučení se dalších cviků na strojích Reformer a Cadillac, pro obohacení osobních tréninků klientů a sebe sama. S tím souvisí i další přání do praxe, zvýšení počtu Pilates strojů v mém Studiu Pilates Clinic Ostrava. Věřím, že úspěšné dokončení celého cyklu a získání certifikátu Matwork III mě posune ještě dál a obohatí mě o další vědomosti a dovednosti v oblasti Pilates  a také mi do studia přivede další klientelu, která bude využívat mých služeb pohybového specialisty, ať už ve skupinových nebo individuálních lekcích, na strojích nebo jen na podložce. Do budoucna bych ráda rozšířila tým ve Studiu o kvalitního vzdělaného instruktora, aby studio bylo více vytíženo a bylo schopno se postarat a nabídnout své služby mnoha dalším a současným klientům.

MüllerováHana

Město: Ostrava

Kontakt

Telefon: +420 603 835 881
hana.mullerova@outlook.com
www.pilatesmullerova.cz

Kvalifikace

Ostatní kvalifikace

SMART FITNESS ACADEMY  Daniela Müllera

 • 2013        Diagnostika A – Zbyněk Petr
 • 2012        Inspirace BOSU® CORE – Daniel Müller (dále jen DM)
 • 2012        CORE A – DM

 PILATES CLINIC ACADEMY  Daniela Müllera 

 •  PILATES  - MATWORK II.
 •  Modul 4         6.10. –  7.10. 2012
 •  Modul 5         8.12. –  9.12. 2012
 •  Modul 6       12. 1. – 13.  1. 2013
 •  Modul 7       25. 5. – 26.  5. 2013

 PILATES INSTITUTE® MATWORK LEVEL I. – Instruktor Pilates junior

 • Modul 1      5. 11. –   7.11. 2010
 • Modul 2    10. 12. – 12.12. 2010
 • Modul 3    21.   1. –  23. 1. 2011
 • Zkouška 21. října 2011 

SMART FITNESS ACADEMY & PILATES CLINIC ACADEMY

 • 2013    2.kongres funkčního pohybu                         BRNO
 • 2012    1. kongres funkčního pohybu                        PRAHA
 • 2011    Kongres Body and Mind                              TRNAVA

 

OSTATNÍ KVALIFIKACE

 • 2012    březen – červen          Instruktor BODY and MIND – vzdělávací agentura ARGENT – OSTRAVA
 • 2011    červen                         Inspirace Day „POSTURE“ (skolioza, kyfoza, lordoza a SI) – PRAHA – DM
 • 2011    červen                         Skolioza – PRAHA – DM
 • 2011    červen                         Anatomie – PRAHA – DM
 • 2011    květen                         Dech, Bránice – PRAHA –DM
 • 2011    květen                         Lordoza – PRAHA – DM
 • 2011    květen                         Inspirace Day „EQUIPMENT“ (Foam roller, Fotbalů, BOSU®, Magic circle) – PRAHA – DM
 • 2011    duben                         práce chodidel FOOT WORK – PRAHA – DM
 • 2011    únor                            Kyfoza – PRAHA – DM
 • 2011    únor                            Inspirace Day „STARTER“ – PRAHA – DM
 • 2011    únor                            „STOVKA“ – matka všech cviků – PRAHA – DM
 • 2007    březen                         Kurz „Cvičitel lyžování“– doplnění a rozšíření moderních stylů lyžování – OSTRAVA, BESKYDY – Mgr. Petr Kutač, Ph.D.
 • 2002    duben                         Kurz „Cvičitel lyžování pro širokou veřejnost“–OSTRAVA, BESKYDY – Mgr. Petr Kutač, Ph.D.
 • 1997    říjen – březen              Kurz „Cvičitel lyžování pro veřejnost“ – OSTRAVA, BESKYDY – Mgr. Petr Kutač, Ph.D.
 • 1992    duben                         Kurz „Trenér a rozhodčí III. třídy sjezdového lyžování“ – JESENÍKY – Jan Němec, Ing. Maczoszek
 • 1992    březen                         Kurz „Mezinárodní cvičitel lyžování“ – BRNO, BESKYDY 

Kde cvičím

vlastní Studio Pilates Clinic Ostrava

Rozvrh

https://www.facebook.com/hana.mullerrova

Nakup si pomůcky

Triko

Koupit 200,-

Sada míčků pro vbočený palec a pánevní dno

Koupit 452,-

Sada míčků pro vbočený palec a pánevní dno včetně poštovného

Koupit 615,-

Půlmíček

Koupit 180,-

Desky IQ

Koupit 121,-

Triko

Koupit 258,-