ramenní kloub - U4 - č.954

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa: 56:39

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

pohyblivost lopatky a rotace paže v lopatce 4

Pomůcky: podložka, 2x ručník

Obsah: lekce zaměřená na pohyblivost kosti pažní v jamce lopatky tak, aby pohyb celé horní končetiny byl bez bolesti a bez impingementu (bez vzájemného útlaku jednotlivých kostěných struktur) obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavy, v sedě, a v leže na břiše 

Vhodnost: vhodné pro klienty již zacvičené v urovni začátečník - zdravá záda, nebo pro klienty bez zdravotního omezení v oblasti hrudní páteře (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích ramenního kloubu či zad)

Tip: pro naučení se správného postavení těla při kliku pracujte velmi pomalu, aby došlo k uvolěnní svalové a fasciální strutkuru pro dokonalý pohyb paže v lopatce 

Předchozí lekce: pohyblivost lopatky a rotace paže v lopatce 3

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Klik - nejčastější chyba - YouTube

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: ramenní kloub - U4 - č.954
ramenní kloub - U4 - č.954

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb