pánev - U4 - č.822

Instruktor: Alena Špalková

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa:

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

pánevní dno v pilates dynamice

Pomůcky: podložka, 2x ručník, (židle)

Obsah: lekce obsahuje prvky ve stoji, v lehu na zádech, v sedu, v lehu na břiše, v pozici na boku, se zaměřením na aktivitu svalů pánevního dna v choreografii pilates

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty, kteří jsou obeznámeni se správnou technikou provedení pozic pilates (s výjimkou žen v období bezprostředně po porodu a těhotných žen)

Doporučení: před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupné video - odkaz: Pánev a pánevní dno, pokud jste žena po porodu a řešíte diastázu, pozici Roll Up (síla břicha), cvičte pouze  v malém rozsahu s fixovanými pažemi přes úchop za koleny

Tip: pokud máte přetížené flexory kyčelního kloubu, pozice Roll Up (síla břicha) a Spine Twist (rotace), lze cvičit na židli

Doporučení ke čtení, ke shlédnutíČlánek - Pilates jako moderní cesta rehabilitace | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: pánev - U4 - č.822
pánev - U4 - č.822

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktorka: Mgr. Alena Špalková
je původním povoláním zdravotní sestra v oblasti intenzivní medicíny. Pohyb ji provází od dětství, a to nejčastěji ve formě tance. Do 18 let tančila latinsko – americké a standardní tance, ve kterých i závodila. Od roku 2000 se věnuje orientálním tancům. Jako lektor se věnovala členkám tanečních klubů OAC Praha a Fairoze Česká Lípa a v jejich tréninkových programech vedla tematické lekce se zaměřením na zdravý pohyb v tanci. Ve společnosti IQ pohyb pracuje jako instruktorka skupinových a individuálních lekcí, dále jako lektorka odborných seminářů a rekvalifikací v oboru pilates a ZTV. Od roku 2017 vede specializované uzavřené kurzy zaměřené na správnou aktivitu svalů pánevního dna. V rámci projektu CVIQ se věnuje ženám ve vzdělávacích programech Ženy na restartu a Ženy na křižovatce – více: Pohybový specialista Alena Špalková | cviq