základy cvičení - U1 - č.704

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník

Délka videa: 55:51

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

začínáme zdravá záda / pilates 04

Lekce je součástí minikurzu: zdravá záda / pilates - U1 - č.701-706

Pomůcky: podložka, 2x ručník

Obsah: lekce zaměřená na pozici lehu na břiše obsahuje i pozice v leže na zádech, ve vzporu klečmo - kočka a v sedě v napřímení s diamentem dolních končetin a ve stoji

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty, s výjimkou těhotných žen a klienty s akutní bolesti zad

Doporučení: tato lekce navazuje na lekci: začínáme zdravá záda / pilates 03

Tip: pokud leh na břiše bude způsobovat po chvíli pnutí v oblasti beder, vždy se otočte na bok a chvíli prodýchávejte v pozici mimina, poté se přidejte ke cvičení

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Pohyb v praxi: pánevní most - PODCAST

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: základy cvičení - U1 - č.704
základy cvičení - U1 - č.704

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb