pánev - U4 - č.903

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa: 56:57

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

rozpohybování pánve se sushi rolkou 2

Pomůcky: 2x ručník, podložka

Obsah: lekce obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavy, v leže na břiše, a v leže na boku (před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupná videa - 2 odkazy v textu) 

Vhodnost: vhodné pro klienty již zacvičené v urovni začátečník - zdravá záda, nebo pro klienty bez zdravotního omezení v oblasti zad (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích zad)

Tip: dvojtá sushi rolka v pozici vsedě musí být hodně v kontaktu s kostí křužovou, aby došlo k co největší aktivaci břišních svalů a svalů pánevního dna

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Pohybové desatero v autě | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: pánev - U4 - č.903
pánev - U4 -  č.903

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb