ramenní kloub - U3 - č.951

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník

Délka videa: 56:09

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

pohyblivost lopatky a rotace paže v lopatce

Pomůcky: podložka, ručník

Obsah: lekce obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavy, ve stoje, v podporu o předloktí klečmo a v leže na boku s vypodložením hlavy

Vhodnost: vhodné pro klienty již zacvičené v urovni začátečník - zdravá záda, nebo pro klienty bez zdravotního omezení v oblasti hrudní páteře (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích ramenního kloubu či zad)

Tip: při rotaci paže v lopatce využijte svůj maximální rozsah pohybu vždy však na základě vašeho aktualního stavu pohyblivosti v ramnenním kloubu

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Pohybové desatero pro kabelku, batoh | cviq

Reference: Lucie MistolerCvičila jsem U3-č.951 (HK - pohyblivost lopatky a rotace paže v lopatce) a U4-č.921 (rozpohybování hrudního koše) a radikálně se mi ulevilo od bolesti lokte!!!! Ta zřejmě vznikla, z Home Office a práce na PC a častého nevhodného sezení u dcery v první třídě na distanční výuce. Pravou ruku jsem měla neustále na myši nebo jsem svírala tužku, často jsem seděla v kyfóze s hlavou v předsunu, navíc v posezu noha přes nohu atp. Přitažení prstů ruky dorzálně bylo nesnesitelné, navíc jsem skoro nemohla uchopit skleničku, abych se napila. Tyto dvě lekce udělaly zázrak a jsem zase v pohodě. Jedu si je několikrát do týdne a budu pokračovat nadale s dalšími lekcemi! Moc děkuji, že mohu fungovat!

Reference: Michaela Janušová: Ahoj, zase se hlásím, zatím za nejnáročnější pro sebe považuji lekci zaměřenou na rotace lopatky, paze a předloktí. Dělali jsme to v kurzu, ale nikdy jsem to, se přiznám, aktivně necvicila. To byl fakt záběr, ale ten pocit potom. Naprosté uvolnění a bez bolestí. Prostě opet děkuji.

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: ramenní kloub - U3 - č.951
ramenní kloub - U3 - č.951

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb