hrudní koš - U4 - č.921

Instruktor: Daniel Muller

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa: 56:05

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

rozpohybování hrudního koše

Pomůcky: podložka, ručník

Obsah: lekce obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavy, v leže na boku a v leže na břiše, ve stoje

Vhodnost: vhodné pro klienty již zacvičené v urovni začátečník - zdravá záda, nebo pro klienty bez zdravotního omezení v oblasti zad (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích zad či hrudního koše)

Tip: pohyblivost žeber je pro rozpohybování hrudního koše to nejdůležitější, proto nespěchejte při rotaci 

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Pohyb v praxi: rozcvičení hrudníku - PODCAST

Reference: Pavlína HillMám odcvičenou zatím jen jednu lekci na mobilitu hrudníku. Ó, jaká to radost! Po pravdě to bylo tedy menší lehárko a větší tortura, než jsem čekala. Ale upřímné překvapení další den, kdy jsem zjistila, že mě přestalo bolet rameno, které mam přetížené ze zvedání svýho 15kg klučíka. Dane, zas jsi nezklamal a překvapil. Nevím sice, jak to dělá, ale Dan má oči i v mým obýváku. Jednou jsem si dovolila položit si hlavu a odpočinout si a z mikrofonu mého mobilu se okamžitě ozval jasný hlas: No nepokladejte tu hlavu na rameno, makáme! No tak makám. A děkuji.

Reference: Lucie MistolerCvičila jsem U3-č.951 (HK - pohyblivost lopatky a rotace paže v lopatce) a U4-č.921 (rozpohybování hrudního koše) a radikálně se mi ulevilo od bolesti lokte!!!! Ta zřejmě vznikla, z Home Office a práce na PC a častého nevhodného sezení u dcery v první třídě na distanční výuce. Pravou ruku jsem měla neustále na myši nebo jsem svírala tužku, často jsem seděla v kyfóze s hlavou v předsunu, navíc v posezu noha přes nohu atp. Přitažení prstů ruky dorzálně bylo nesnesitelné, navíc jsem skoro nemohla uchopit skleničku, abych se napila. Tyto dvě lekce udělaly zázrak a jsem zase v pohodě. Jedu si je několikrát do týdne a budu pokračovat nadale s dalšími lekcemi! Moc děkuji, že mohu fungovat!

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: hrudní koš - U4 - č.921
hrudní koš - U4 - č.921

Cena: 250 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb