dolní končetiny - U4 - č.946

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa: 56:50

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

síla a elasticita celé dolní končetiny 2

Pomůcky: podložka, 3x ručník

Obsah: lekce zaměřená především na sílu a mobilitu celé dolní končetiny s otevřením třísla obsahuje prvky ve stoje, v leže na břiše, v podřepu, v leže na zádech s vyplodložením hlavy

Vhodnost: vhodné pro klienty již zacvičené v urovni začátečník - zdravá záda, nebo pro klienty bez zdravotního omezení v oblasti zad (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích kyčelního kloubu či zad)

Tip: při cvičení síly zadní strany stehna v leže na břiše dbejte na neustály tah kosti kříéžové směrem k patám, abychom měli po celou dobu správně napřímenou páteř

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Přetržená Achillova šlacha aneb jak může být během sekundy všechno jinak (díl 1/3) | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: dolní končetiny - U4 - č.946
dolní končetiny - U4 - č.946

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb