páteř - U3 - č.933

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník

Délka videa: 58:50

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

rotace páteře vpřed

Pomůcky: podložka, 2x ručník

Obsah: lekce zaměřená především na rotaci páteře směrem vpřed obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavyv seděv leže na břiše, v leže na boku a ve stoji (před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupná videa - 3 odkazy v textu) 

Vhodnost: vhodné pro klienty již zacvičené v urovni začátečník - zdravá záda, nebo pro klienty bez zdravotního omezení v oblasti zad (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích zad či hrudního koše)

Tip: při rotaci páteře vpřed v leže na boku si můžete vypodložit ručníkem prostor kolen jako Roman v prvním případě, nebo nemusíte jako Roman ve druhém případě

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Děti pro děti: dítě u počítače - VIDEO o nastavení počítače, židle a stolu - YouTube IQ pohyb & CVIQ

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: páteř - U3 - č.933
páteř - U3 - č.933

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb