vbočený palec - gizmo - U3 - č.975

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník

Délka videa: 31:59

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

diversifikace nohou ve špičce

Pomůcky: pilates toes gizmo - červený, černý, ručník, podložka

Obsah: lekce obsahuje cvičení svalů nohou / chodidlel zaměřeno na diverzifikční práce nohou s pružinou  v paralelním postavení ve špičce s nejefektivnější pomůckou pro práci s nohou - The Pilates Toe Gizmo, která díky pružinovému efektu udělá s nohama divy - cvičení je prováděno v leže na zádech a v sedě

Vhodnost: vhodné pro klienty bez omezení pohyblivosti nohou / chodidel (vždy se poraďte se svým praktickým lékařem či jiným specialistou vaší ambulantní péče před cvičením)

Doporučení: před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupné video - odkaz: Orientace na chodidle (nejen pro cvičební kurz)

Tip: pro cvičení v sedě si hodně vypodložte pánev ručníky - pozor při práci s gizmem - pružina pracuje díky aktivaci svalů chodidla nikoli otevřeným pohybem dolních končetin v hlezením či kolením kloubu

Předchozí lekce: síla podélných a příčné klenby

Navazující lekce: tlak palce

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Zdravá dětská noha - záznam z přednášky - YouTube IQ pohyb & CVIQ

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: vbočený palec - gizmo - U3 - č.975
vbočený palec - gizmo - U3 - č.975

Cena: 180 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb