pánev - U4 - č.906

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa: 56:18

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

otevření tříselné oblasti

Pomůcky: podložka, 2x ručník

Obsah: lekce zaměřená na otevření tříselné oblasti se zaměřením na aktivitu šikmých břišních svalů a délku dolních končetin obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavy, v leže na zádech, v kleče (před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupná videa - 1 odkaz v textu) 

Vhodnost: vhodné pro klienty již zacvičené v urovni začátečník - zdravá záda, nebo pro klienty bez zdravotního omezení v oblasti zad (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích zad či hrudního koše)

Tip: pokud při lehu na břiše a práci se sushi rolkou mezi pánevními kostmi budete cítit veké stažení, použijte měnší ručník - třeba mikroručník, který taktéž uvolní celou oblast třísel a vy budete moci postupně přejít i na sushi rolku z klasického ručníku

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Pánevní most - Shoulder Bridge - nejčastější chyba - YouTube

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: pánev - U4 - č.906
pánev - U4 - č.906

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb