pozdrav slunci - U4 - č.536

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa: 56:28

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

pozdrav slunci 1 - předozadní směr

Pomůcky: podložka, ručník

Obsah: lekce zaměřená na 1. část nácviku pozdravu slunci v předozadním směru obsahuje ásany ve stoji, v leže na biřše, ve vzporu klečmo a v opoře o horní končetiny - asány: hora, hluboký předklon kulatý a rovný, židle, kočka, leh na břiše, sfinga, pes hlavou dolů 

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích ramenního pletence či krční páteře)

Tip: v hlubokých předklonech se snažte o co největší mezeru mezi dutinou břišní a dolními končetinami, vytvoříte tak daleko lepší a fyziologičtější délku své páteře pro protažení svalů zad 

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: 4. ohlédnutí - Jak probíhal I. program projektu Ženy na reStartu – po porodu | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: pozdrav slunci - U4 - č.536
pozdrav slunci - U4 - č.536

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb