páteř - U5 - č.518

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: mírně pokročilí

Délka videa: 56:56

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

napřímení hrudní páteře 2

Pomůcky: podložka, 2x ručník

Obsah: lekce zaměřená na napřímení hrudní páteře, které je nezbytnou součástí dalšího rozpohybování sekmentů páteře, obsahuje ásany v jejich přípravných pozicích v kleče, ve vzporu klečmo - kočka, ve stoje, v leže na zádech a v sedě: klek, kočka, pyramida, dvojnohý stůl, loďka, rovný předklon 

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích ramenního pletence či krční páteře)

Tip: u rovného předklonu v asáně pyramida je nejdůležitější napřímenost páteře, proto není důležité jak hluboko klesne naše tělo, ale jak vytaženo za hlavou bude

Předchozí lekce: napřímení hrudní páteře 1

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Článek - Vždy s úsměvem i bez prstů aneb od traumatického zážitku ke zdravému pohybu

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: páteř - U5 - č.518
páteř - U5 - č.518

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb