páteř flow - U4 - č.531

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa: 56:57

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

napřímení páteře ve flow

Pomůcky: podložka, ručník

Obsah: lekce zaměřená na napřímení páteře pro správné držení těla v lehkém flow stylu obsahuje ásany ve stoji, v podporu, v leže na zádech a v sedě - asány: rovný předklon v pyramidě, židle, tyč s oporou, dvojnohý stolek, židle, hůl a kleště, hluboký kulatý předklon 

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích páteře, dutiny břišní a zad)

Tip: u pyramidy a rovném předklonu vždy hlídejte pánev, aby byla správně zacentrovaná a držena ve směru rovného předklonu trupu

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Tyč s oporou - nejčastější chyba - YouTube

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: páteř flow - U4 - č.531
páteř flow - U4 - č.531

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb