pánev - U2 - č.802

Instruktor: Alena Špalková

Úroveň: začátečník

Délka videa: 56:52

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

začínáme s pánevním dnem

Pomůcky: podložka, ručník

Obsah: lekce obsahuje prvky v pozicích v leže na podložce, cviky pro rozhýbání pánve, trénink neutrální pozice pánve v leže a napřímení pánve ve stoji

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty 

Doporučení: před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupné video - odkaz: Pánev a pánevní dno

Tip: lekce je ideální pro všechny, kteří se rozhodli začít právě teď cvičit, cvičební návyk vám usnadní cvičení v kterékoliv jiné lekci, lekce je ideální pro ženy bezprostředně po porodu, pouze vynechte cvik pánevní most a nahraďte ho retroverzí pánve (podsazování pánve)  

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Jak probíhal I. program projektu Ženy na reStartu – po porodu | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: pánev - U2 - č.802
pánev - U2 - č.802

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktorka: Mgr. Alena Špalková
je původním povoláním zdravotní sestra v oblasti intenzivní medicíny. Pohyb ji provází od dětství, a to nejčastěji ve formě tance. Do 18 let tančila latinsko – americké a standardní tance, ve kterých i závodila. Od roku 2000 se věnuje orientálním tancům. Jako lektor se věnovala členkám tanečních klubů OAC Praha a Fairoze Česká Lípa a v jejich tréninkových programech vedla tematické lekce se zaměřením na zdravý pohyb v tanci. Ve společnosti IQ pohyb pracuje jako instruktorka skupinových a individuálních lekcí, dále jako lektorka odborných seminářů a rekvalifikací v oboru pilates a ZTV. Od roku 2017 vede specializované uzavřené kurzy zaměřené na správnou aktivitu svalů pánevního dna. V rámci projektu CVIQ se věnuje ženám ve vzdělávacích programech Ženy na restartu a Ženy na křižovatce – více: Pohybový specialista Alena Špalková | cviq