pánev a opory těla - U4 - č.831

Instruktor: Alena Špalková

Úroveň: pokročilí

Délka videa: 58:32

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

pánevní dno a opory těla

Pomůcky: 2 ručníky a stočené deky do válce, válec minimálně v délce páteře

Obsah: lekce obsahuje prvky ve stoji, pozici v lehu na břiše, pozici v lehu na zádech, pozici na boku, se zaměřením na propojení opor těla (pánev, hlava, hrudník) a aktivity hlubokých vrstev svalů pánevního dna, ve spolupráci se šikmými hlubokými břišními svaly 

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty, kteří jsou obeznámeni se správnou technikou pohybu pánve podél os (s výjimkou žen v období bezprostředně po porodu a těhotných žen). Lekce není vhodná pro klienty s problémy s meziobratlovými ploténkami, vzhledem k použití mobilní pomůcky - válce z dek. Lekce je vhodná pro pokročilejší klienty, kteří řeší rozestup břišních svalů.

Doporučení: před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupné video - odkaz: Pánev a pánevní dno

Navazující lekce: pánevní dno a přední linie tělapánevní dno a zadní linie trupupánevní dno a boční linie trupu

Tip: pokud jste zkušení cvičící, lze zvýšit náročnost lekce s použitím pěnového válce - rolleru, měkký válec použijte jen na pozici v sedu

Doporučení ke čtení, ke shlédnutíŽeny na křižovatce: úvod programu | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: pánev a opory těla - U4 - č.831
pánev a opory těla - U4 - č.831

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktorka: Mgr. Alena Špalková
je původním povoláním zdravotní sestra v oblasti intenzivní medicíny. Pohyb ji provází od dětství, a to nejčastěji ve formě tance. Do 18 let tančila latinsko – americké a standardní tance, ve kterých i závodila. Od roku 2000 se věnuje orientálním tancům. Jako lektor se věnovala členkám tanečních klubů OAC Praha a Fairoze Česká Lípa a v jejich tréninkových programech vedla tematické lekce se zaměřením na zdravý pohyb v tanci. Ve společnosti IQ pohyb pracuje jako instruktorka skupinových a individuálních lekcí, dále jako lektorka odborných seminářů a rekvalifikací v oboru pilates a ZTV. Od roku 2017 vede specializované uzavřené kurzy zaměřené na správnou aktivitu svalů pánevního dna. V rámci projektu CVIQ se věnuje ženám ve vzdělávacích programech Ženy na restartu a Ženy na křižovatce – více: Pohybový specialista Alena Špalková | cviq