pánev a chodidlo - U5 - č.808

Instruktor: Alena Špalková

Úroveň: pokročilí

Délka videa:

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

propojení pánevního dna s chodidlem

Pomůcky: podložka, ručník

Obsah: lekce obsahuje prvky ve stoji, v lehu na zádech, na boku, břichem dolů, se zaměřením na souhru aktivity svalů pánevního dna a klenby chodidla

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou  těhotných žen a žen bezprostředně po porodu) 

Doporučení: před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupné video - odkaz: Pánev a pánevní dno

Tip: může se stát, že se objeví křeče do svalů chodidla, pokud se tak stane, přerušte cvičení, projděte se, křeč svalů je přirozená reakce na specifický pohyb

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Článek - Zdravé chodidlo | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: pánev a chodidlo - U5 - č.808
pánev a chodidlo - U5 - č.808

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktorka: Mgr. Alena Špalková
je původním povoláním zdravotní sestra v oblasti intenzivní medicíny. Pohyb ji provází od dětství, a to nejčastěji ve formě tance. Do 18 let tančila latinsko – americké a standardní tance, ve kterých i závodila. Od roku 2000 se věnuje orientálním tancům. Jako lektor se věnovala členkám tanečních klubů OAC Praha a Fairoze Česká Lípa a v jejich tréninkových programech vedla tematické lekce se zaměřením na zdravý pohyb v tanci. Ve společnosti IQ pohyb pracuje jako instruktorka skupinových a individuálních lekcí, dále jako lektorka odborných seminářů a rekvalifikací v oboru pilates a ZTV. Od roku 2017 vede specializované uzavřené kurzy zaměřené na správnou aktivitu svalů pánevního dna. V rámci projektu CVIQ se věnuje ženám ve vzdělávacích programech Ženy na restartu a Ženy na křižovatce – více: Pohybový specialista Alena Špalková | cviq