zdravý sed - U5 - č.820

Instruktor: Alena Špalková

Úroveň: pokročilí

Délka videa: 1:00:09

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

aktivace pánevního dna v sedu 3

Pomůcky: židle (nepojízdná), ručník, podložka

Obsah: lekce obsahuje prvky v sedu, ve stoji, v kleku, v lehu na zádech, rozhýbání pánve a páteře, aktivita pánevního dna v sedu přes ručník, pozice rytíře, pozice v lehu s oporou pat o židli, pánevní most s oporou pat o židli

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v období bezprostředně po porodu a těhotných žen od 20. týdne těhotenství)

Doporučení: před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupné video - odkaz: Pánev a pánevní dno, pokud jste těhotná žena v období do 20.týdne, pozici pánevní most s oporou chodidel o židli nahraďte pozicí v lehu na zádech s chodidly na podložce, pánev pouze podtáčejte do retroverze (podsazení)

Tip: při cvičení dbejte na bezpečnost, u pozice leh na zádech s oporou pat o židli, zajistěte židli o zeď

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Pohyb v praxi: pánevní most | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: zdravý sed - U5 - č.820
zdravý sed - U5 - č.820

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktorka: Mgr. Alena Špalková
je původním povoláním zdravotní sestra v oblasti intenzivní medicíny. Pohyb ji provází od dětství, a to nejčastěji ve formě tance. Do 18 let tančila latinsko – americké a standardní tance, ve kterých i závodila. Od roku 2000 se věnuje orientálním tancům. Jako lektor se věnovala členkám tanečních klubů OAC Praha a Fairoze Česká Lípa a v jejich tréninkových programech vedla tematické lekce se zaměřením na zdravý pohyb v tanci. Ve společnosti IQ pohyb pracuje jako instruktorka skupinových a individuálních lekcí, dále jako lektorka odborných seminářů a rekvalifikací v oboru pilates a ZTV. Od roku 2017 vede specializované uzavřené kurzy zaměřené na správnou aktivitu svalů pánevního dna. V rámci projektu CVIQ se věnuje ženám ve vzdělávacích programech Ženy na restartu a Ženy na křižovatce – více: Pohybový specialista Alena Špalková | cviq