pánev - U3 - č.806

Instruktor: Alena Špalková

Úroveň: 3

Délka videa: 57:05

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

pohyb pánve v chůzi

Pomůcky: podložka, 2-3 ručníky, deky

Obsah: lekce obsahuje prvky ve stoji, v lehu na zádech, v sedu, pozici "kočka",  se zaměřením na pohyb pánve v chůzi

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou  těhotných žen a žen bezprostředně po porodu) 

Doporučení: před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupné video - odkaz: Pánev a pánevní dno

Tip: u pozice v sedu na dece nespěchejte, řiďte se dobře pokyny, pokud bude sed nepříjemný, zvolte měkčí ručník/deku 

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Článek - A hlavní cenu v kategorii „Pohyb“ získává… | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: pánev - U3 - č.806
pánev - U3 - č.806

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktorka: Mgr. Alena Špalková
je původním povoláním zdravotní sestra v oblasti intenzivní medicíny. Pohyb ji provází od dětství, a to nejčastěji ve formě tance. Do 18 let tančila latinsko – americké a standardní tance, ve kterých i závodila. Od roku 2000 se věnuje orientálním tancům. Jako lektor se věnovala členkám tanečních klubů OAC Praha a Fairoze Česká Lípa a v jejich tréninkových programech vedla tematické lekce se zaměřením na zdravý pohyb v tanci. Ve společnosti IQ pohyb pracuje jako instruktorka skupinových a individuálních lekcí, dále jako lektorka odborných seminářů a rekvalifikací v oboru pilates a ZTV. Od roku 2017 vede specializované uzavřené kurzy zaměřené na správnou aktivitu svalů pánevního dna. V rámci projektu CVIQ se věnuje ženám ve vzdělávacích programech Ženy na restartu a Ženy na křižovatce – více: Pohybový specialista Alena Špalková | cviq