minikurz - U4 - č.119 - 124

Instruktor: Alena Špalková

Úroveň: začátečník

Délka videa: 3:40:47

Počet lekcí: 6

Platnost licence: 50 dní

program SPORT - 6 bloků

Doporučení: cvičte vždy po kojení, před zahájením cvičení doporučujeme vyslechnout volně přístupnou nahrávku - odkaz: cvičení v šestinedělí - PODCAST - YouTube 

01 lekce / 1.blok: "Napřímené tělo" – 32:42

 • Pomůcky: židle bez koleček, 1-2 ručníky
 • Obsah: lekce obsahuje základní pozici v sedu na židli, pozici v kleku, pozici na zádech, vzpor na rukách, lekce je zaměřená na napřimování těla, stimulaci svalů pánevního dna, hlubokých vrstev svalů trupu a zvýšení elasticity hlubokého ohybače kyčelního kloubu
 • Tip: v pozici v kleku (pozice rytíře) si vypodložte koleno i dvěma ručníky podle potřeby, náročnost pozice zvýšíte tím, že budete pracovat bez opory paže

02 lekce / 2.blok: "Pružné tělo" – 40:01

 • Pomůcky: židle bez koleček, 1-2 ručníky
 • Obsah: lekce obsahuje pozici v sedu na židli, pozici ve stoji, pozici v lehu na zádech, se zaměřením na rozhýbání jednotlivých segmentů páteře, ve spolupráci se svaly pánevního dna, hlubokého ohybače kyčelního kloubu a hlubokých šikmých břišních svalů
 • Tip: při pozici pánevního mostu, lze využít i vypodložení pánve ručníkem (varianta z kurzu Moje šestinedělí), lze kombinovat i s malým míčem (SBallem) pod pánví

03 lekce / 3.blok: "Dolní končetina" – 36:09

 • Pomůcky: 2 ručníky
 • Obsah: lekce obsahuje stoj, pozici v lehu na zádech, pozici na břiše, pozici v leže na zádech, pozici v sedu na zemi, lekce je zaměřená na aktivitu svalů dolní končetiny, ve spolupráci svalů kyčelního kloubu, svalů pánevního dna a hlubokých šikmých břišních svalů
 • Tip: v pozici v sedu na zemi si dostatečně vypodložte pánev, pokud by byl sed náročný pro kyčelní kloub, lze nahradit sedem na boxu nebo malé stoličce (opora dlaní o stehna z vrchu), cílem je ale zacvičit pozici v sedu na zemi

04 lekce / 4.blok: "Horní končetina" – 35:47

 • Pomůcky: židle bez koleček, 2 ručníky
 • Obsah: lekce obsahuje pozici v sedu na židli, pozici v lehu na zádech, sed na zemi, pozici „kočka", lekce je zaměřená na souhru lopatky a hrudního koše, na mobilitu ramenního kloubu a sílu horní končetiny
 • Tip: před cvičením doporučujeme rozhýbat zápěstí malými kroužky, u rotace trupu v sedu na zemi, lze pro začátek využít sedu na malém boxu nebo stoličce, cílem je ale sed na zemi s oporou o sedací hrboly o ručník

05 lekce / 5.blok: "Šikmé břišní svaly" – 36:28

 • Pomůcky: 2 ručníky, malá stolička
 • Obsah: lekce obsahuje ve stoji, pozici v leže na zádech, pozici „kočka“, sed na zemi, lekce je zaměřená na aktivitu hlubokých šikmých břišních svalů a na aktivitu svalů pánevního dna, ve spolupráci s dolní končetinou
 • Tip: před cvičením doporučujeme rozhýbat zápěstí malými kroužky

06 lekce / 6.blok: "Ploché břicho" – 39:40

 • Pomůcky: 2 ručníky
 • Obsah: lekce obsahuje stoj, pozici „kočka“, pozici v leže na zádech, pozici na boku, sed na zemi, lekce je zaměřená na aktivitu hlubokých svalů břicha a pánevního dna, ve spolupráci se svaly kyčelního kloubu a šikmých hlubokých břišních svalů
 • Tip: před cvičením doporučujeme rozhýbat zápěstí malými kroužky

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí - popis: Ženy a pohyb: po porodu - PODCAST - YouTube, Lidé a pohyb: muži po porodu - PODCAST - YouTube

Jak postupovat po zakoupení? Nejprve si poslechněte úvodní slovo a pravidla, která vám usnadní cvičení. Jako první se naučte základní pozici ze sekce "Naučím se", video nejprve shlédněte a následně se nechte do pozice navést. Tuto pozici můžete využít i jako samostatnou cvičební jednotku. Po zvládnutí výchozí pozice, začněte sestavou v sekci "Zacvičím si". Nemusíte hned začít cvičit, nejprve si lekci shlédněte a naposlouchejte si navedení do cvičebních pozic, na samotné cvičení si zajistěte prostor a klid. U sekce "Moje vychytávka", se pozice též nejprve u videa naučte a několikrát si vychytávku zopakujte, abyste si byla jistá, že kdykoliv během dne provedete pohyb nebo nastavení správně. Vychytávky z již odcvičených týdnů neopouštějte, ale naopak všechny využívejte, a to i v následném období po ukončení šestinedělí. Každou lekci doporučujeme zacvičit v daném týdnu několikrát. Počty opakování u jednotlivých cviků si zvyšte až ve chvíli, kdy odcvičíte lekci v původní délce bez velké námahy. K již odcvičeným lekcím se můžete kdykoliv vrátit a budete-li si chtít ztížit cvičení, můžete si odcvičit dvě lekce z různých týdnů za sebou.

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: minikurz - U4 - č.119 - 124
minikurz - U4 - č.119 - 124

Cena: 1 800 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktorka programu: Mgr. Alena Špalková
je původním povoláním zdravotní sestra v oblasti intenzivní medicíny. Pohyb ji provází od dětství, a to nejčastěji ve formě tance. Do 18 let tančila latinsko – americké a standardní tance, ve kterých i závodila. Od roku 2000 se věnuje orientálním tancům. Jako lektor se věnovala členkám tanečních klubů OAC Praha a Fairoze Česká Lípa a v jejich tréninkových programech vedla tematické lekce se zaměřením na zdravý pohyb v tanci. Ve společnosti IQ pohyb pracuje jako instruktorka skupinových a individuálních lekcí, dále jako lektorka odborných seminářů a rekvalifikací v oboru pilates a ZTV. Od roku 2017 vede specializované uzavřené kurzy zaměřené na správnou aktivitu svalů pánevního dna. V rámci projektu CVIQ se věnuje ženám ve vzdělávacích programech Ženy na restartu a Ženy na křižovatce – více: Pohybový specialista Alena Špalková | cviq

Garant programu Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu - více: Instruktor | IQ pohyb