ramenní kloub - U3 - č.952

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník

Délka videa: 58:43

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

pohyblivost lopatky a rotace paže v lopatce 2

Pomůcky: podložka, 2x ručník

Obsah: lekce zaměřená na otevření ramenního kloubu s důrazem na pohyb lopatky obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavy, ve stoje, v podporu o předloktí klečmo, ve vzporu klečmo, v sedě a v leže na boku s vypodložením hlavy

Vhodnost: vhodné pro klienty již zacvičené v urovni začátečník - zdravá záda, nebo pro klienty bez zdravotního omezení v oblasti hrudní páteře (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích ramenního kloubu či zad)

Tip: při rotaci těla v leže na boku využijte svůj rozsah pohybu presně dle navádění - ruka,  na které ležíte musí zůstat bez pohybu, aby došlo k co největšímu otevření ramneního kloubu

Předchozí lekce: pohyblivost lopatky a rotace paže v lopatce

Navazující lekce: pohyblivost lopatky a rotace paže v lopatce 3

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Reportáž - Když dva dělají totéž, není to totéž | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: ramenní kloub - U3 - č.952
ramenní kloub - U3 - č.952

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb