linie těla - U8 - č.829

Instruktor: Alena Špalková

Úroveň: pokročilí

Délka videa: 57:17

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

pánevní dno a propojení linií těla

Pomůcky: 2x ručník

Obsah: lekce obsahuje prvky ve stoji, v lehu na zádech, v podporu na boku, se zaměřením na propojení aktivity linií těla se svaly pánevního dna 

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty, kteří jsou obeznámeni se správnou technikou pohybu pánve podél os(s výjimkou žen v období bezprostředně po porodu a těhotných žen). Lekce není vhodná pro klienty s problémy s ramenním kloubem

Doporučení: před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupné video - odkaz: Pánev a pánevní dno, před cvičením této lekce doporučujeme odcvičit lekce věnované jednotlivým liniím těla (č.828 - pánevní dno a přední linie těla, č.825 - pánevní dno a zadní linie trupu, č.826 - pánevní dno a boční linie trupu)

Tip: před a po lekci se projděte a uvědomte si rozdíly při pohybu pánve v chůzi

Doporučení ke čtení, ke shlédnutíBoční most - nejčastější chyba - YouTube IQ pohyb & CVIQ


Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: linie těla - U8 - č.829
linie těla - U8 - č.829

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktorka: Mgr. Alena Špalková
je původním povoláním zdravotní sestra v oblasti intenzivní medicíny. Pohyb ji provází od dětství, a to nejčastěji ve formě tance. Do 18 let tančila latinsko – americké a standardní tance, ve kterých i závodila. Od roku 2000 se věnuje orientálním tancům. Jako lektor se věnovala členkám tanečních klubů OAC Praha a Fairoze Česká Lípa a v jejich tréninkových programech vedla tematické lekce se zaměřením na zdravý pohyb v tanci. Ve společnosti IQ pohyb pracuje jako instruktorka skupinových a individuálních lekcí, dále jako lektorka odborných seminářů a rekvalifikací v oboru pilates a ZTV. Od roku 2017 vede specializované uzavřené kurzy zaměřené na správnou aktivitu svalů pánevního dna. V rámci projektu CVIQ se věnuje ženám ve vzdělávacích programech Ženy na restartu a Ženy na křižovatce – více: Pohybový specialista Alena Špalková | cviq