kyčelní kloub - U4 - č.945

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa: 57:30

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

mobilita kyčelního kloubu

Pomůcky: podložka, 2x ručník

Obsah: lekce zaměřená na získání větší mobility pohybu v kyčelním kloubu přes práci dolní končetiny a pánve obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavyv leže na břiše a v leže na boku (před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupná videa - 2 odkazy v textu) 

Vhodnost: vhodné pro klienty již zacvičené v urovni začátečník - zdravá záda, nebo pro klienty bez zdravotního omezení v oblasti zad (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích kyčelního kloubu či zad)

Tip: v leže na břiše s vypodloženým kolenem pracujte v takovém rozsahu, co vám umožní váš kyčelní kloub - dolní končetina bude rotována do vnitřní rotace, tj. pata se otáčí ven

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Nevím, jak poděkovat za vaše vzácná videa! | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: kyčelní kloub - U4 - č.945
kyčelní kloub - U4 - č.945

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb