končetiny - U3 - č.509

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník

Délka videa: 57:30

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

elasticita končetin v souhře s trupem

Pomůcky: podložka, ručník

Obsah: lekce zaměřená na elasticitu horních i dolních končetin v souhře s prací trupu obsahuje ásany ve stoji, v podporu na předloktí, v leže na zádech a v sedě

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po jakékoli operaci)

Tip: u cvičení natažení dolních končetin v leže na zádech je důležitejší správné nastavení axiálního systému (pánev, hlava, páteř) než samotné natažení dolní končetiny do maximálního prodloužení

Reference: Eva Zimová: Dobrý den, nejprve bych chtěla poděkovat za úžasná video cvičení, která mi opravdu pomáhají. Absolvovala jsem před 3 lety u Vás diagnostiku a sérii cvičení a bylo to super, ale protože to k Vám mám přes 130 km už jsem dále nepokračovala. Cvičit ale potřebuji stále. V současné době není kde, ale i kdyby bylo tak takové cvičení, jako jsou ta Vaše v mém okolí nejsou. Již po třetí si budu kupovat končetiny a chodidlo. Nejlépe na vždy a třeba celý kurz. Ráda bych i cvičení na vbočený palec. 

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Článek - Svalový strečink | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: končetiny - U3 - č.509
končetiny - U3 - č.509

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb