ramenní kloub - U4 - č.535

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa: 57:36

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

nácvik psa hlavou dolů

Pomůcky: podložka, ručník

Obsah: lekce zaměřená na důkladnější rozpohybování ramenního kloubu spolu s vytvořením síly pro stabilitu a oporu horní končetiny, kterou potřebujeme pro správné provedení asány psa hlavou dolů obsahuje ásany ve stoji, v sedě, v leže na zádech, v kleče a ve vzporu klečmo - asány: kočka, hora, židle, rovný předklon, kulatý předklon, reverse bojovník 1

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích ramenního pletence či krční páteře)

Tip: z asány orla přecházíme do pozice krávy přes číšníka - přes jeden směr dotočení horních končetin - pozor, aby obě dvě paže šly v syndronním rytmu, kdyby obě paže nejednou byly příliš pro vaši korodinaci, jedete stále jednu paži a druhá odpočívá, po nacvičení koordinace si přidejte k pohybu i druhou paži

Doporučení: před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupné video - odkaz: leh na zádech

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Přetržená Achillova šlacha aneb jak může být během sekundy všechno jinak (díl 1/3) | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: ramenní kloub - U4 - č.535
ramenní kloub - U4 - č.535

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb