kyčelní kloub - U3 - č.503

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník

Délka videa: 56:57

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

elasticita zevních rotátorů 1

Pomůcky: podložka, ručník

Obsah: lekce zaměřená na elasticitu pelvitrochanterických svalů - svalů kolem kyčelního kloubu, které řídí navádění zmíněného nosného kloubu do celkového jeho rozsahu - síla a volnost těchto svalů je nutností bezbolestného stavu našich zad

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích kyčelního kloubu či zad)

Tip: elasticita - prodlužování svalových a dalších měkkých tkání probíhá postupnou pravidelnou aktivitou, proto v žádném případě není nutností hned dosáhnout rozsahu pohybu dle figurantky

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Článek - Je jóga opravdu pro všechny? | cviq

Reference: Olga Šejvlová: Mám odcvičenou jogu kyčelní kloub. Lekce byla tak luxusní, že na konci mi vyhrkly slzy.

Reference: Vlasta Žemličková: Tak lekce jógy na elasticitu zevních rotátorů byl úlet, nejdřív jsem měla pocit, že moje žeberní oblouky explodují a jako zlomená noha na zemi byl neskutečný masakr. Poprvé jsem asi pochopila a zažila větu: třísla jsou volná, neskutečně, děkuji.

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: kyčelní kloub - U3 - č.503
kyčelní kloub - U3 - č.503

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb