kyčelní kloub - U3 - č.520

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník

Délka videa: 58:45

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

elasticita zevních rotátorů 2

Pomůcky: podložka, ručník

Obsah: lekce zaměřená na elasticitu pelvitrochanterických svalů - svalů kolem kyčelního kloubu, které řídí navádění zmíněného nosného kloubu do celkového jeho rozsahu - síla a volnost těchto svalů je nutností bezbolestného stavu našich zad a dolních končetin - lekce obsahuje tyto asány: 1/2 kráva, strom, velbloub, kočka

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích kyčelního kloubu či zad)

Doporučení: před zahájením cvičení doporučujeme si zacvičit i lekci: elasticita zevních rotátorů 1

Tip: pokud budete potřebovat si více vypodložit pánev v sedě (problémy s kyčelním kloubem) při 1/2 krávě nebojte se tak učinit - kyčelní kloub tak bude více následně uvolněn - v pozici na boku se zaměřte především na pozici pánve a zevní rotace stehenní kosti 

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Pohybový životní příběh: i s artrózou 3. stupně se dá uběhnout maraton - PODCAST

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: kyčelní kloub - U3 - č.520
kyčelní kloub - U3 - č.520

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb