horní končetina - U4 - č.521

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: mírně pokročilí

Délka videa: 56:53

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

síla celé paže

Obsah: lekce zaměřená na sílu paží a volnost předloktí bez využití opor obsahuje ásany v jejich přípravných pozicích: bojovník 0, bojovník 1, bojovník 2, hora, hluboký kulatý předklon, sfinga na zádech

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích ramenního pletence či krční páteře)

Tip: ve sfinze na zádech propracovávejte předloktí pro sílu opory pomalu s přesnou rotací předloktí do tzv pronace - tedy opora předloktí o rovinu stropu - pozor na dotočení a vyvrácení pouze palce do opozice prstů v dlani

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Židle a kancelář - VIDEOROZHOVOR - YouTube IQ pohyb & CVIQ

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: horní končetina - U4 - č.521
horní končetina - U4 - č.521

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb