hlezenní kloub - U4 - č.538

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: pokročilí

Délka videa: 56.35

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

rozpohybování hlezenního kloubu 2

pozor: dříve bylo pod číslem 525

Obsah: lekce zaměřená na získání větší elasticity měkkých tkání v okolí hlezenního kloubu - laicky řečeno okolí kotníku, které umožňují větší stabilitu a sílu celé dolní končetiny spolu s propracováním nácviku síly odrazu dolní končetiny obsahuje ásany rovnovažného bojovníka, bojovníka 2, hole, hory a jejich přípravných pozic pro uvolněnost v hlezenním kloubu 

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně zvrtnutí nohy v kotníku - distorze či po operacích hlezenního kloubu nebo zad)

Tip: síla a délka nohy spolu s pohyblivostí v hlezenním kloubu je důležitou součástí efektivního odrazu dolní končetiny jak při chůzi tak i při běhu, proto věnujte velkou pozornost u nácviku pohybu v hleznu při rovnovážné pozici bojovníka

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Přetržená Achillova šlacha aneb jak může být během sekundy všechno jinak (díl 1/3) | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: hlezenní kloub - U4 - č.538
hlezenní kloub - U4 - č.538

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb