pánev flow - U4 - č.529

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa: 57:20

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

rotace pánve v lehkém flow

Pomůcky: podložka, 2x ručník

Obsah: lekce zaměřená na rozpohybování pánve v rotačním směru podle osy páteře - rotace pánve je nezbytnou součástí správné a zdravé chůze -  obsahuje ásany ve stoji, v pozici kočka, v leže na břiše, v leže na zádech a v leže na boku: reverce bojovník 1, hluboký předklon, hora, tyč s oporou, svojnohý stolek a rovnovážnou pozici 

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích páteře, dutiny břišní a zad)

Tip: pokud v leže na boku při cvičení asány rovnovážné pozice budete mít problém udržet dolní končetinu rukou, využijte klidně jóga bloky, případně i malý míč, abyste udrželi dolní končetinu ve výšce kyčelního kloubu 

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Článek - Virabhadrásana | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: pánev flow - U4 - č.529
pánev flow - U4 - č.529

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb