paže a klenba ruky - U5 - č.511

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: mírně pokročilí

Délka videa: 57:08

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

síla paže a klenby ruky

Pomůcky: podložka, ručník

Obsah: lekce zaměřená na sílu celé paže spolu s aktivitou klenby ruky obsahuje ásany v jejich přípravných pozicích v kleče, v leže na zádech, vleže na břiše a v kvadrupedální pozici 

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích ramenního pletence či krční páteře)

Tip: rozsah a síla ramenního kloubu závisí nejen na rozpohybování lopatky ale i na postavení klenby ruky, proto vždy v daných ásanach věnujte největší pozornost postavení klenby

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Článek - Posilování mezilopatkových svalů aneb velké téma o malých svalech | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: paže a klenba ruky - U5 - č.511
paže a klenba ruky - U5 - č.511

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb