minikurz - U3+U4 - č.911 - 916

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník

Délka videa: 5:41:38

Počet lekcí: 6

Platnost licence: 72 dní

práce s hlavou a krční páteří - 6 lekcí

Vhodnost: vhodné pro klienty bez omezení pohyblivosti krční a hrudní páteře (vždy se poraďte se svým praktickým lékařem či jiným specialistou vaší ambulantní péče před cvičením - akutní bolesti se neřeší online cvičením)

Doporučení pro klienty s chronickou bolestí krční páteře a hlavy: Cvičení je vhodné pro všechny, kteří chtějí konečně se vypořádát s bolestí krční páteře jednou provždy. Pokud jste v pořádku, nemáte žádné větší chronické bolesti a jste po kontrole u lékaře, můžete cvičení zahájit. Hodinová lekce může být napoprvé náročná, nemusíte jí hned odcvičit celou, ukončete vždy ale cvičení v neutrální pozici na zádech, do které vás Daniel v průběhu každé lekce několikrát navede. Další den můžete cvičení prodloužit. Může nastat situace, že ze začátku s chronickou bolestí krční páteře a hlavy budete vnímání aktivity svalů cítit sníženě a že si nebudete jisti, zda cvičíte správně. Nechte se vést Danielem a buďte trpěliví, trénink těla vyžaduje čas. Dodržujte i naše tipy u jednotlivých lekcích.

01 lekce: začínáme s hlavou 1 - 55:42

 • Pomůcky: podložka, ručník
 • Obsah: lekce obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavy, v leže na boku, v leže na břiše a v sedě (před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupná videa - 2 odkazy v textu) 
 • Tip: první lekce práce s hlavou a krční páteří pro začátečníky - po cvičení lekce hlavy a krční páteře můžete být více unavení než obvykle, může se dostavit i menší bolest hlavy a krčních svalů spolu s dalšími měkkými tkáněmi, které musely být během lekce aktivní 

02 lekce: začínáme s hlavou 2 - 57:47

 • Pomůcky: podložka, ručník
 • Obsah: lekce obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavy, v leže na boku, v leže na břiše a v pozici kočka (1 odkaz v textu)
 • Tip: druhá lekce práce s hlavou a krční páteří pro začátečníky, která navazuje na již naučené pohyby z předchozí lekce - pro správný efekt je důležitá posloupnout jednotlivých lekcí

03 lekce: začínáme s hlavou 3 - 57:51

 • Pomůcky: podložka, ručník
 • Obsah: lekce obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavy, v leže na boku, v leže na břiše a v pozici kočka
 • Tip: třetí lekce práce s hlavou a krční páteří pro začátečníky, která navazuje na již naučené pohyby z předchozí lekce - pro správný efekt je důležitá posloupnout jednotlivých lekcí

04 lekce hluboké svaly krční páteře 1 - 55:42

 • Pomůcky: podložka, 2x ručník
 • Obsah: lekce zaměřená na uvolnění krčních sekmentů v nejbližsím kontaktu s hlavou obsahuje prvky leže na zádech s vypodložením hlavy, v leže na břiše a v leže na boku 
 • Tip: při cviku na boku cvičte rozsah dle vašich možností, nervěte to v žádném případě silou - i málo znamená pro krční sekment někde hodně 

05 lekce: hluboké svaly krční páteře 2 - 57:35

 • Pomůcky: podložka, 2x ručník
 • Obsah: lekce obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavy, v leže na břiše a v sedě a je zaměřena na práci jazyka, oka a tlaku očnicového oblouku, kdy vzájemná vazba vytváří souhru svalů krční páteře 
 • Tip: pátá lekce práce s hlavou a krční páteří pro začátečníky, která navazuje na již naučené pohyby z předchozích lekcí - v leže na zádech pracujte s pohyby oka velice pomalu , neboť okohybné svaly jsou nedílnou součástí svalové souhry krční páteře a hlavy

06 lekce: hluboké svaly krční páteře 3 - 57:01

 • Pomůcky: podložka, 2x ručník
 • Obsah: lekce obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavy, v leže na boku, v pozici kočka a v sedě a je zaměřena na práci jazyka a vzájemnou vazbu jazyka a svalů krku a dále na postranní svaly krční páteře, které dorovávají pohyb hlavy při samotné rotaci (1 odkaz v textu)
 • Tip: šestá lekce práce s hlavou a krční páteří pro začátečníky, která navazuje na již naučené pohyby z předchozích lekcí - pro správný efekt je důležitá posloupnout jednotlivých lekcí neb síla a pružnost hlubokých svalů krku se nevytvoří najednou - v leže na zádech pracujte s jazykem ve svém rozsahu aniž byste pohnuli spodní čelistí

Jak to fungují kurzy: bližsí informace v sekci kurzy 

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Hlava - řídící centrum našeho pohybu | cviq

prodoulžení licence z 60 na 72 dní proběhlo 9.5.2021

Reference: Floren Tina: JE TO NA PALICI A FUNGUJE TO. Přestože se již dveře otevírají, nepřestávám cvičit i doma. Po první lekci ~MINI KURZU Hlava&Krk~ se mi kromě uvolnění nepříjemných tahů mezi lopatkami, povolil i sevřený žaludek a zaťaté zuby. Můj volný nádech plní vůně jara. Těším se na druhý díl. VŠECHNO JE TO O HLAVĚ

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: minikurz - U3+U4 - č.911 - 916
minikurz - U3+U4 - č.911 - 916

Cena: 1 320 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu - více: Instruktor | IQ pohyb