hlava a krční páteř - U3 - č.913

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník

Délka videa: 57:51

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

začínáme s hlavou 3

Lekce je součástí minikurzu: práce s hlavou a krční páteří - U3+U4 - č.911-916

Pomůcky: podložka, ručník

Obsah: lekce obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavy, v leže na boku, v leže na břiše a v pozici kočka

Vhodnost: vhodné pro klienty bez omezení pohyblivosti krční a hrudní páteře (vždy se poraďte se svým praktickým lékařem či jiným specialistou vaší ambulantní péče před cvičením 

Doporučení: před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupné video - odkaz: Leh na břiše

Tip: třetí lekce práce s hlavou a krční páteří pro začátečníky, která navazuje na již naučené pohyby z předchozí lekce - pro správný efekt je důležitá posloupnout jednotlivých lekcí

Předchozí lekce: začínáme s hlavou 2

Navazující lekce: hluboké svaly krční páteře 1

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Hlava: nejčastější chyba u vybraných cviků | cviq

Reference: Zbynek Petr: (role klienta) Opět zážitek! Hlava se vrátila nad hrudník ze standardního předsunu. Také cítím napřímenější hrudník. K tomu zajímavý pocit silných krčních svalů (ale ne nepříjemně stažených) a volné čelisti. Dobré! Druhý den ráno krásný pocit velkého a volného rozsahu pohybu hlavy spolu s krkem. Díky, Zbyněk.

 

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: hlava a krční páteř - U3 - č.913
hlava a krční páteř - U3 - č.913

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb