hlava a krční páteř - U4 - č.914

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa: 55:42

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

hluboké svaly krční páteře 1

Lekce je součástí minikurzu: práce s hlavou a krční páteří - U3+U4 - č.911-916

Pomůcky: podložka, 2x ručník

Obsah: lekce zaměřená na uvolnění krčních sekmentů v nejbližsím kontaktu s hlavou obsahuje prvky leže na zádech s vypodložením hlavyv leže na břiše a v leže na boku (před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupná videa - 2 odkazy v textu) 

Vhodnost: vhodné pro klienty bez omezení pohyblivosti krční a hrudní páteře (vždy se poraďte se svým praktickým lékařem či jiným specialistou vaší ambulantní péče před cvičením 

Předchozí lekce: začínáme s hlavou 3 

Navazující lekce: hluboké svaly krční páteře 2

Tip: při cviku na boku cvičte rozsah dle vašich možností, nervěte to v žádném případě silou - i málo znamená pro krční sekment někde hodně 

Reference: Zbynek Petr: (role klienta) Na čtvrtou lekci v pořadí jsem se těšil. Byl jsem zvědavý, co se bude dít dál... :-) Kombinací některých cviků z minulých lekcí spolu s novými impulzy jsem dosáhl volného polykání (zvláštní pocit), pohodového velkého rozsahu pohybu hlavy (krásný pocit) a uvolnění v horní mezilopatkové oblasti (příjemný pocit). S volným pohybem hlavy jsem se probudil i další den, což bylo super! Díky za lekci, opět výborné!

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Hlava: nejčastější chyba u vybraných cviků | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: hlava a krční páteř - U4 - č.914
hlava a krční páteř - U4 - č.914

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb