hlava a krční páteř - U4 - č.915

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa: 57:35

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

hluboké svaly krční páteře 2

Lekce je součástí minikurzu: práce s hlavou a krční páteří - U3+U4 - č.911-916

Pomůcky: podložka, 2x ručník

Obsah: lekce obsahuje prvky v leže na zádech s vypodložením hlavy, v leže na břiše a v sedě a je zaměřena na práci jazyka, oka a tlaku očnicového oblouku, kdy vzájemná vazba vytváří souhru svalů krční páteře 

Vhodnost: vhodné pro klienty bez omezení pohyblivosti krční a hrudní páteře (vždy se poraďte se svým praktickým lékařem či jiným specialistou vaší ambulantní péče před cvičením)

Doporučení: před zahájením cvičení doporučujeme shlédnout volně přístupné video - odkaz: leh na břiše

Tip: pátá lekce práce s hlavou a krční páteří pro začátečníky, která navazuje na již naučené pohyby z předchozích lekcí - v leže na zádech pracujte s pohyby oka velice pomalu , neboť okohybné svaly jsou nedílnou součástí svalové souhry krční páteře a hlavy

Předchozí lekce: hluboké svaly krční páteře 1

Navazující lekce: hluboké svaly krční páteře 3

Reference: Zbynek Petr: (role klienta) Opět skvělá lekce! Abych se stále neopakoval, shrnu tuto lekci do bodů. Po lekci, kde se hodně pracovalo s jazykem a dynamikou svalů krční páteře jsem měl tyto pocity: rozsvíceno v hlavě, spadlou čelist, relaxovaný jazyk, žirafí a soví krk v jednom a dech jako zamlada. A všechno to bylo tak příjemné!

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Rozhovor - Daniel Müller - Bruxománie | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: hlava a krční páteř - U4 - č.915
hlava a krční páteř - U4 - č.915

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb