funkční ruka - videopřednáška

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: mírně pokročilí

Délka videa: 3:12:31

Počet lekcí: 4

Platnost licence: 10 dní

funkční ruka pro 3D pohyb

Ruka je základem opory našeho těla a následně nedílnou součástí postury. Jako druhou archaickou funkčností ruky spolu s celou horní končetinou je samotný pohyb ruky k ústům. Řada běžné populace má však s rukama obrovské problémy, ať již v podobě bolesti přímo ruky, karpálního tunelu, bolesti předloktí či bolesti loktů v podobě tenisového či golfového lokte. Řada těchto problémů souvisí dále pak i s bolestmi zad mezi lopatkami, bolesti krční páteře či hlavy. Proto je velmi důležité pracovat s rukou nejen při korekci držení horní končetiny a těla, ale také třeba při korekci pohybu ruky k ústům, samotné opory či při každodenním držení myši v práci. Videopřednáška je zaměřena na rozšíření znalostí postury horní končetiny a jejího správného zaujetí od základu – přes ruku a horní končetinu až po držení hlavy jak u dítěte, tak u dospělého jedince.

Cílem této videopřednášky je vysvětlit základní a zároveň zásadní informace o fungování ruky v návaznosti na celou horní končetinu. Informace ocení́ nejen ti, kteří se s touto problematikou teprve seznamují, ale i ti, kteří s touto problematikou již mají základní zkušenosti, nicméně se o nich dozvěděli z nejrůznějších zdrojů. Protože Daniel Müller, jeden z největších profesionálů na problematiku  funkčního pohybu v ČR a SR a dlouholetý školitel, dokáže všechny důležité poznatky a principy velmi efektivně shrnout tak, aby posluchač vše pochopil v souvislostech a začal přemýšlet o tom, jak nové znalosti zakomponovat do pohybu.

Videopřednáška je vedena stylem, při kterém je posluchač nucen již při videu přemýšlet o tématu. Daniel vše vysvětluje tak, aby bylo téma pochopitelné jak pro laiky, tak pro profesionály z pohybového oboru. Těšte se na skvělé informace podané ucelenou a zajímavou formou!

Součástí přednášky je i prezentace ke stažení.

naučíte se

  • jak správně pracovat s rukou jako základem postury a její opory
  • jak nejefektivněji využít funkce ruky k navození aktivity celého těla přes lopatku a hrudní koš
  • základní spirálovité stočení ruky
  • využití technik práce ruky pro odstranění špatných návyků práce s rukou
  • nácvik správného držení klenby ruky pro celkovou stabilitu těla v dynamice i ve statice

diplom o absolvování teorie: obdržíte poštou na adresu uvedenou v objednávce v nejkratším možném termínu (dle časových možností naší kanceláře)

následná praxe (termíny) navazující na teorii přednášky v hybridním modulu vzdělávání: funkční ruka, dlaň | IQ pohyb*

sleva pro účastníky, kteří již v minulosti absolvovali celý kurz (refresh) funkční ruka, dlaň | IQ pohyb: 300 Kč**

sleva pro multi-licenci na jednu objednávku (více posluchačů najednou): napište nám přímo na akademie@iqpohyb.cz 

* na 1 objednávku je možno si rezervovat (není součástí ceny teorie) pouze 1 místo na daném hybridním modulu semináře obsahující jen praxi, pokud nemáte multi-licenci 

** pro uplatnění slevy zašlete svůj naskenovaný diplom na adresu akademie@iqpohyb.cz a uplatněte si slevu při platbě - ručně vám přednášku spustíme

Děkujeme, že dodržujete autorský zákon, a že 1 objednávka je vždy jen pro 1 osobu!

Jak přednáška vypadá se můžete podívat v této upoutávce: 

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: funkční ruka - videopřednáška
funkční ruka - videopřednáška

Cena: 1 600 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Přednášející: Mgr. Daniel Müller
v IQ pohybu působí jako ředitel, hlavní metodik a spolugarant všech programů.

V oboru trénování se pohybuje již od roku 1993, kdy se věnoval žákovským plavcům. V roce 1998 začal působit v komerčním oboru fitness, kde se ze začátku věnoval hlavně dynamickým skupinovým lekcím. Od roku 2000 začíná v tomto oboru školit a jeho působení se zaměřuje i na pomalé formy cvičení, ve kterých se věnuje hlavně pilates a cvičení pro zdravá záda.

Od roku 2003 začíná jako jeden z prvních v České a Slovenské republice propojovat své vědomosti o CORE svalovém systému s komerčním cvičením – ať už se jedná o dynamické nebo pomalé formy. To je ve cvičení velký průlom a začíná toto téma i školit pro ostatní kolegy z pohybového oboru.

Během své praxe vystudoval, v Čechách i v zahraničí, mnoho fitness a fyzioterapeutických konceptů, které v rámci výuky pohybu spojuje dohromady. Ve cvičitelské praxi je jeho hlavní náplní individuální a skupinové cvičení zaměřené hlavně na bezbolestné držení těla a zdravý a funkční pohyb. Krom toho působí jako špičkový diagnostik pohybového aparátu. V rámci školitelské praxe vzdělává studenty jak v rekvalifikačních kurzech, tak v odborných seminářích. Je také zván na různé mezinárodní kongresy, mezioborové konference a školí i pro lékařskou komoru.