dolní končetiny - U4 - č.517

Instruktor: Daniel Müller

Úroveň: začátečník - mírně pokročilí

Délka videa: 56:36

Počet lekcí: 1

Platnost licence: 7 dní

natažení dolních končetin

Pomůcky: podložka, 2x ručník

Obsah: lekce zaměřená na elasticitu - protažení dolních končetin především v přední a zadní části, obsahuje asány ve stoje, v leže na zádech, v sedě a v leže na břiše: hluboký kulatý předklon, nácvik na želvu (placka), nácvik 3. bojovníka, nácvik jednonož na převrácené dítě

Vhodnost: vhodné pro všechny klienty (s výjimkou žen v těhotenství a období bezprostředně po porodu a dále s vyjímkou klientů bezprostředně po operacích kyčelního kloubu či zad)

Tip: elasticita - prodlužování svalových a dalších měkkých tkání v zadní a přední linii dolních končetin vyžaduje pravidelnou aktivitu, proto natahování provádějte pozvolna v takvém rozsahu, který je vám příjemný a lehce táhne 

Doporučení ke čtení, ke shlédnutí: Článek - Je jóga opravdu pro všechny? | cviq

Video či audio projekce cvičební lekce je povolena pouze pro domácí respektive osobní použití. Toto omezení vylučuje použití projekce cvičební lekce k jakékoliv veřejné produkci, k výrobě kopii, k jejich prodeji, k pronájmu, půjčováni, internetovému a televiznímu šíření a podobně. Porušení výše uvedeného může být stiháno podle občanského a trestního práva. Cvičení podle projekce provozujete na vlastní zodpovědnost, v případě zdravotních potíži se nejdříve poraďte se svým lékařem.
Online lekce: dolní končetiny - U4 - č.517
dolní končetiny - U4 - č.517

Cena: 220 Kč


Pokud máte lekci již objednanou a zaplacenou, přihlaste se ke svému účtu

Instruktor: Mgr. Daniel Müller
je díky dlouholeté praxi v oblasti pohybového zdraví a neustálému studiu moderních pohybových technik jedním z největších odborníků na pilates, lekce zdravých zad a zdravotně funkční pohyb. Spojením nejmodernějších rehabilitačních metod a vlastně pojatého cvičení pilates vytvořil své koncepty Pilates Clinic Method, Yoga Clinic Method a Strukturální Pohybová Integrace. Nyní působí jako ředitel společností skupiny IQ pohyb v Praze, kde je i hlavním garantem, metodikem a diagnostikem. Mimo to pracuje jako osobní trenér a skupinový instruktor. Zastává také roli školitele rekvalifikací a odborných seminářů. Pravidelně se účastní mezinárodních pohybových kongresů, přednáší o pohybu pro Lékařskou komoru, je autorem odborných i odborně-populárních článků, podcastů, informačních videí o pohybu a online lekcí v oblasti zdravotně – funkčního pohybu – více: Instruktor | IQ pohyb