Kreslicí plátno 4žns graf

Termíny a zaváděcí ceny zde

Projekt v bodech:

 • Projekt je určen všem ženám, které řeší situaci po těhotentví a porodu, bez ohledu na dobu od porodu probíhá ve dvou systematických vlnách.
 • Každá vlna se dělí dále na tématické bloky. Jednotlivé bloky obsahují trochu teorie nezbytné k pochopení procesů a dějů, které se odehrávají v ženském těle po jednotlivých etapách, ať již po porodu, či v období větší fyzické námahy.
 • Praktická část je nejdůležitější součástí jednotlivých bloků a je prezentována všem tak, aby se naučili správné technice provedení jednotlivých cviků. Tyto cviky budou následně tvořit jednoduché denní sestavy pro domácí cvičení.
 • Správná technika, jak provádět cvičení spolu s pochopením proč a jak často cvičit, vede k osvojení pohybových návyků v každodenních činnostech a následně ke zlepšení všech atributů ženy, psychické a fyzické pohody, kvality života, zvládání náročné role matky, zkrátka všech aspektů ženského těla.

Pravidla

 • Jednotlivé bloky ve vlnách nelze přeskakovat z důvodu posloupnosti výuky. Důležitá je návaznost jak teoretických znalostí, tak především praktických dovedností a s tím spojená připravenost pohybového aparátu. V případě, že vynecháte některý z bloků, je možné se domluvit na individuální konzultaci pro doplnění chybějících informací.
 • Pokud absolvujete celý program, můžete si kterýkoliv blok znovu zopakovat.

- 1. vlna "Fit do roka" 

- 2. vlna se zaměřuje na kondici, sílu a vytrvalost (nutno asbsolvovat 1.vlnu)

Komu je program určen - podmínky účasti

 • Program je určen výlučně ženám po porodu, tedy čerstvým maminkám. Nikoliv trenérkám, instruktorkám nebo jiným profesionálkám z pohybového oboru. V takovém případě si skupina IQ pohyb vyhrazuje právo na odmítnutí přihlášky. Profesionálům z pohybového oboru doporučujeme absolvovat semináře pro odborníky v rámci IQ pohyb Akademie. Počet míst je omezen, není proto možné zabírat místo těm, kterým je program primárně určen. Děkujeme za pochopení.

Co vám projekt přinese

 • Odpovědi na otázky, které vás trápí/tíží při změnách, kterými vaše tělo prochází.
 • Získáte dostatek teoretických informací pro pochopení, jak a proč správně cvičit.
 • Dostatek praktických návodů a námětů, jak vybudovat spravné návyky v pohybu tak, aby se vaše tělo dostalo rychle do formy.
 • Dostatek inspirace, jak a s čím cvičit.

Co projekt neřeší

 • Hlídání dětí - projekt je určen pro ženy. I vy potřebujete čas pouze pro sebe a my si přejeme, aby za našimi dveřmi existoval prostor, který patří čistě vám. Dopřejte si ho, děti předejte otci, babičkám, zkrátka komukoli, kdo se o ně postará. Věřte, že čas a energie, kterou investujete "sama do sebe", se pozitivně odrazí i na vaší rodině. Zdravá a fit matka rovná se zdravá, spokojená rodina.:-)
 • Poradenství v jiných oblastech, než je pohyb (nemoce dětí, bazar oblečení...). Projekt je zaměřen na tělo ženy.