CORE a HSSP   Daniel Müller / 29. 01. 2018

Článek - Fyzioterapie a post-rehabilitační péče je hlavně o cvičení

Dle Doc. PaedDr. Pavla Koláře je rehabilitace pojem vyjadřující vzájemně propojený koordinovaný a cílený proces, jehož základní náplní je co nejvíce minimalizovat přímé a i nepřímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého zdravotního postižení.


Rehabilitace jako pojem vědní obor se začal používat za první světové války, kdy vznikají první koncepty pomoci zraněným vojákům k návratu do běžného života. Stejně tak vznikla i metoda Kontrologie - později metoda Pilates pojmenována po samotném jejím autorovi - Joseph Hubertus Pilates. Později v minulém století se rehabilitace rozvinula do řady specializovaných oborů jako je fyzioterapie, ergoterapie, rehabilitační inženýrství, fyziatrie, myoskeletální medicína, atd.

Fyzioterapie

Fyzioterapie - physiotherapia, z řeckého fysis - síla přírodní a therapeiá - léčení jako poskytování služeb - se zabývá především léčbou pohybového systému. Ve fyzioterapeutické diagnostice, léčbě a prevenci se používají speciální postupy a manuální techniky vedoucí k ovlivnění pohybových poruch. Používáním různých dostupných technik léčebného procesu umožňuje zlepšit pohybovou funkci svalů a kloubů do maximálně možného, přirozeného rozsahu pohybu. Dále speciálním cvičením dosahuje fyzioterapie i mimořádných výsledků u snížení či odstranění bolestivosti zatuhlých svalů a kloubů. Právě ono cvičení je základem pro zvýšení pohyblivosti jednotlivých kloubů s posílením svalů nejen okolo kloubů ale také v celém pohybovém aparátu.

Celá řada speciálních cvičebních technik jako jsou Kabatova technika, Bobathova metoda, Vojtova reflexní lokomoce, Feldenkraisova metoda, Pilates metoda, Spiraldynamik, DNS a další jiná cvičení pod odborným dohledem fyzioterapeuta zlepšují cvičební pravidelností práci pohybového a opěrného systému. Důsledkem cvičení se zdokonalí správné držení těla a umožní tak další pohybové aktivity, které nemohly být vykonávány například po úraze či v samotné bolesti.

Cvičení pod vedením fyzioterapeutů nikdy nestačí

Pouze však samotné cvičení pod vedením fyzioterapeutů nikdy nestačí. Pokud chceme dosáhnout stoprocentních výsledků v samotné terapii, musíme si uvědomit, že pohyb je řízen námi. Naším mozkem. Naším centrálním nervovým systémem, který vše řídí a koordinuje. A proto má-li dojít k optimálnímu rozložení svalové síly v našem těle a následně i k optimálním tlakům pro odlehčení na kostech, šlachách, chrupavkách i vnitřních orgánech musíme cvičení provádět nejen s fyzioterapeutem samotným v rámci léčby, ale především soustavnou prací v cvičebních programech sestavených fyzioterapeutem pro doma. Soustavně s domácím cvičením bychom měli pravidelně navštěvovat specializovaná centra pohybu, která navazují ať již individuálním či skupinovým cvičením na rehabilitační postupy. Zkušený, odborně vyškolený personál ve specializovaných centrech může dále rozvíjet v oněch post rehabilitačních programech vaše zdokonalování v každodenních pohybových návycích. A jen tak dokážete urychlit váš návrat do plnohodnotného každodenního života.

Fyzioterapie a post-rehabilitační

Péče jsou jedním z nejúčinnějších známých léčebných prostředků u odstraňování bolestivosti pohybového systému. Při soustavné práci fyzioterapeuta, trenéra či instruktora a především samotného pacienta či klienta podílejícího se na cvičebním programu. Poznatky z fyzioterapie tvoří základní kámen všech moderních cvičebních programů preventivního charakteru bojujících proti vzniku bolesti pohybového aparátu. Proto při výběru v post rehabilitační péči dávejte velký pozor na znalosti a dovednosti daného trenéra či instruktora. Ne totiž každý má takové znalosti, aby mohl vašemu tělu odpovědně pomoci v následné post rehabilitační péči před tím, než se opět budete moci navrátit k předchozím sportovním aktivitám i na rekreační úrovni.

Autor: Daniel Müller


Doporučujeme z článků

Nakup si pomůcky

Triko

Koupit 200,-

Sada míčků pro vbočený palec a pánevní dno

Koupit 452,-

Sada míčků pro vbočený palec a pánevní dno včetně poštovného

Koupit 615,-

Půlmíček

Koupit 180,-

Desky IQ

Koupit 121,-

Triko

Koupit 258,-