pánevní dno   Špalková Alena / 07. 03. 2021

3. ohlédnutí - Jak probíhal I. program projektu Ženy na reStartu – po porodu

A opět jsem zde s dalším vyprávěním. Čeká nás třetí ohlédnutí.

Projekt Ženy na reStartu I je rozeběhnutý v plném proudu, účastnice mají za sebou tematické celky věnované systému CORE a břišním svalům. Před námi je očekávané téma ke svalům, které dostávají v těhotenství pěkně „zabrat“ a sice ke svalům pánevního dna.


Ohlédnutí třetí

Od začátku do této chvíle, se ženy hodně posunuly, mnohé už po několika týdnech vnímají svá těla jinak, uvědomují si, jak malé detaily ovlivní aktivitu těla jako celku. Většinou to, co se dosud naučily jim pomáhá natolik, že se cítí v mnohem lepší kondici, než před zapojením do kurzu.

Problematika pánevního dna je pro ženy po porodu velmi aktuální. Všechny ženy, které se účastní projektu se svěřují, že pocit oslabeného pánevního dna se jich týká beze zbytku. Jak je každý člověk originál, tak každá vnímá své tělo subjektivně jinak, všechny se ale shodují, že od doby zapojení se do projektu, cítí zlepšení v oblasti svalů pánve. Cítí, že při obyčejném stoji, pokud se napřímí, svaly v pánvi pracují. A to je velmi důležitý základ, který ženy získaly. Pánevní dno je součástí hlubokého systému, takže při aktivaci těchto svalů se automaticky zapojí i svaly pánevního dna. Co všechno lze ale ještě pro tuto oblast udělat, to je teprve před námi.

Začínáme nezbytnou teorií. Pánevní dno je zatěžované celou dobu těhotenství, přes aktivitu hormonů je pánev připravovaná po 9 měsíců pro finální porod. Aby mohlo dítě projít porodními cestami, je potřeba aby se svaly dostatečně natáhly. Obrovská zátěž má pak za důsledek oslabení svalů, u mnohých žen ještě několik týdnů či měsíců přetrvává nebo může přetrvávat močová inkontinence. I kdyby po těhotenství a porodu zůstala jen velmi mírná forma inkontinence, je to přesto frustrující záležitost a v žádném případě to není fyziologický stav. Cílem je získat informace a dovednost, jak se svaly pánevního dna správně pracovat.

Opět se i v tomto bloku ukazuje, jak je tělo propojené v jeden funkční celek. Se svaly pánevního dna totiž souvisí celá řada svalových oblastí, zejména svalová struktura kyčelního kloubu. Významná je i souhra svalů pánevního dna se svaly zad a se svalovými úpony břišních svalů ve všech vrstvách. Důmyslné propojení svalů v těle navzájem ve výsledku ovlivní i aktivitu pánevního dna. Ve stoji, při chůzi, v sedu. Je tedy jasné, že „pouhé stahování dírek“ nemusí pro navození správné funkce vždy stačit. Stejně jako všechny ostatní svalové části na těle i svaly pánevního dna jsou navrstvené a jdou různými směry, některé vrstvy svalů v pánvi mají vliv na udržení moče, jiné jsou významné i pro napřímení těla a pro chůzi. Každá vrstva je pak impulsním místem pro konkrétní pohyb pánve. A to vše se odehrává ve velmi tenké svalovině mezi kostí křížovou, sedacími hrboly a sponou stydkou. Jak tedy vrátit této části těla co nejrychleji po porodu kondici? Nejprve svaly potřebují získat zpět svou, pružnost a až poté můžeme pracovat na síle. Termín posilování svalů pánevního dna po porodu není proto úplně výstižný. Mnohem raději používáme metody pro efektivní aktivitu svalů pánevního dna. A jak taková aktivita vypadá? Skripta stranou a jdeme cvičit…

Praxe je pro mnohé ženy velmi zajímavá a překvapující. Na začátku praktické části si vyzkoušíme, jak na některé specifické cviky reagují svaly pánevního dna. U mnohých žen jde aktivita ztěžka. Proto   nejprve zrelaxujeme jednotlivé svalové úpony těch svalových oblastí, které mohou omezit správnou aktivitu pánevního dna. Jedná se především o úpony svalů kyčelního kloubu, oblast dolních úponů zádových svalů a svalů břicha, které se nacházejí na různých částech kostěné struktury pánve. Jamile je pánev „osvobozená“, aktivita svalů pánevního dna jde hladce. Pak „jen“ stačí umět pánev napřímit, vytvořit její oporu a už ženy vnímají svalové řetězení. Oživujeme tedy předchozí zásobníky cviků a do nich vkládáme detaily zaměřené na vnímání svalů pánevního dna.

Nejdůležitější pro ženy je si uvědomit, že svaly pánevního dna můžeme aktivovat v průběh dne, zkrátka v jakoukoliv volnou vteřinu. Vždy záleží na tom, jak umíme detailně nastavit tělo do napřímení a můžeme se svalům pánevního dna věnovat i při čekání na zastávce autobusu…

A na závěr praktické části se učíme to, na co všechny ženy čekají a sice cviky přímo zaměřené na detailní aktivování jednotlivých vrstev svalů pánevního dna, cviky nazývané „výtah“ a „hodiny“.

A máme blok pánevního dna za sebou. Cesta k funkčním svalům je dlouhá, ale stojí za to ji projít. Pro svaly v oblasti pánve není jen zatěžkávací zkouškou těhotenství a porody, ale i období, které na ženy teprve čeká, období menopauzy. A jak říká klasik: „Štěstí přeje připraveným“, cvičení je i prevencí proti možným potížím ve vyšším věku.

Vše, co bylo možné sdělit o svalech pánevního dna v průběhu několika hodin, bylo řečeno. Ženy mají nyní možnost každý den věnovat svalům pánevního dna tolik času, kolik je u každé možné. Příště se sejdeme naposledy a budeme se věnovat další poporodní tématice, diastáze.

Autor: Špalková Alena


Doporučujeme z článků

Nakup si pomůcky

Triko

Koupit 200,-

Sada míčků pro vbočený palec a pánevní dno

Koupit 452,-

Sada míčků pro vbočený palec a pánevní dno včetně poštovného

Koupit 615,-

Půlmíček

Koupit 180,-

Desky IQ

Koupit 121,-

Triko

Koupit 258,-