děti   Mgr. Zbyněk Petr / 15. 03. 2021

10 bodů pro zdraví našich děti v „době koronavirové“ a po ní

Možná si říkáte, že po roce v „době koronavirové“ je to zbytečný článek. Všem je přeci jasné, že model školní výuky, který se v ČR děje od jara roku 2020, není ideální. Že se děti málo hýbou. Že děti postrádají své kamarády. Ano, jenže já bych rád trochu rozpitval důvody, proč to všechno je špatně, co se s dětmi děje a jestli jsou nějaké šance, jak jim ulevit. Myslím, že shrnout si to bude dobré pro všechny. A hlavně pro dospělé, kteří si to přes třeba i spoustu svých problémů neuvědomují, i pro pohybové profesionály, kteří mohou v budoucnu očekávat nárůst klientely. A hlavně pro všechny rodiče, které chtějí pro své děti to nejlepší. Pojďme tedy na to…


Člověk je tvor společenský. Během dětství se právě pokládají základy toho, jak bude umět jako dospělý komunikovat, jednat, dohadovat se a domlouvat se s ostatními lidmi, žít s nimi, a jistě bychom našli další sociální dovednosti. Můžeme tomu všemu říkat sociální inteligence. A komu se nepoštěstí těchto základů během svého dětství a dospívání dosáhnout, může dopadnout jako sociálně nezralá bytost. K tomu, aby si děti svoji sociální inteligenci budovali, potřebují nejen svojí rodinu, ale hlavně ostatní děti, se kterými tráví čas. Kvalitně tráví čas. Osobně. V reálném světě, tam, kde mohou s ostatními mluvit z očí do očí, komunikovat nonverbálně, včetně držení svého těla a gestikulace, domlouvat se, diskutovat, hádat se, pochválit jeden druhého, nebo naopak něco někomu vytknout. To vše v reálném prostředí, kde není možnost se schovat za počítač. To vše v reálném čase, kde není možnost si vše dlouho rozmýšlet a pak jen napsat. Tak se vyvíjejí vztahy, tak se vyvíjí sociální inteligence. V reálném čase, v reálném prostředí.  

Tím, že děti chodí pravidelně do školky a do školy, na kroužky a do sportovních klubů, jen tak s kamarády ven, se toto všechno děje tak nějak přirozenou cestou a blízcí dospělí děti vlastně jen korigují. Je dávno dokázané, že pokud se dítě „nesocializuje“, není to pro něj dobře a v dospělosti to může nést následky jak psychické, tak obecně vztahové a sociální.

Co se výuky samotné týče, je jasné, že učit se cokoliv „přes počítač“ nebude nikdy tak kvalitní, jako učit se „naživo“. Protože mozek vždycky bude lépe vnímat (tvořit pevnější mozkové synapse) reálné vjemy, zrakové i sluchové vjemy z prostoru, než ty tzv. ploché, z obrazovky (doporučuji si přečíst knihu od Manfreda Spitzera Digitální demence)! Učitelky nemohou nabídnout dětem tolik vjemů, jako kdyby byli ve škole, výuka nikdy nemůže být tak záživná a bohužel i udržení pozornosti je mnohem horší – pro obě strany.

A pohyb? Toho je bohužel málo pro spoustu dětí i v běžném, „normálním“, životě. I ten děti pro správný psychomotorický vývoj potřebují a běžně je spousta dětí, kterým nízká fyzická aktivita zakládá na budoucí problémy v dospělosti. V době, kdy se všechny děti nemohou hýbat v podstatě vůbec (odpadl pohyb ve škole, cesta do ní, všechny kroužky, sportovní tréninky, jakákoliv aktivita „venku“ po škole atd.), je pravděpodobný nárůst budoucích problémů nejen s pohybovým aparátem ohromný! Vždyť jenom za jarní období karantény průměrně v EU byl nárůst hmotnosti u dětí 4kg! A to se nebavíme o držení těla, které se zákonitě muselo díky online výuce a absenci pohybu změnit. Člověk není totiž jen tvor společenský, ale také má tělo, které je určeno k pohybu. A zvláště dětský mozek spolu s tělem se chce hýbat a mělo by mu to být dopřáno a umožněno, i to je pro zdravý vývoj „těla i ducha“ důležité!

Když vše výše uvedené zjednoduším, koronavirus a restrikce, které během této pandemie školky, školy, kroužky a sportovní kluby na dlouhý čas uzavřely, toto všechno dětem vzaly. Dospělým toho pandemie také často hodně zkomplikovala – po psychické i fyzické stránce. Pro nás dospělé je to ovšem zatím „pouze“ rok, možná to budou dva, nebo pět, uvidíme. Jenže pro náš mozek a tělo je to jen zlomek našeho života a tak se se vším dokážeme lépe srovnat. Ale pro dítě to je mnohem větší procento jeho života, a tak srovnání s tím vším bude mnohem těžší! A je otázka, zda se z tohoto režimu děti vůbec „dají dohromady“, nebo jakou část dětí to do budoucna ovlivní permanentně. Vždyť už během prvního roku ordinace dětských psychologů praskaly ve švech a praktičtí lékaři bědovali nad fyzickou úrovní dětí…

A co teď? Myslím si, že je na dospělých, a hlavně na nás, rodičích, abychom svým dětem dali do budoucna víc než jen výchovu. Abychom jejich generaci zachránili. Aby byli naše děti jako dospělí zdraví na těle i na duchu! Vždyť i my dospělí je budeme v budoucnu potřebovat, aby vedly svět, který bude fungovat. Doteď to bylo všechno tak nějak samozřejmé… Pro děti je obtížné vymyslet, jak se v této době chovat, ale my dospělí bychom měli být schopní pro své děti dát dohromady opatření, jak výše zmíněným problémům předejít, aby naše děti měly do budoucna co nejméně následků jak po psychické, tak po fyzické stránce. Níže navrhuji body, které jsou realizovatelné i v době tvrdších restrikcí a dětem pomohou tuto nelehkou dobu přečkat s minimálními následky do budoucna. A pokud vás napadne ještě něco, co považujete za zásadní, rád to sem doplním.

 1. Správné sezení při online výuce (nastavení židle, stolu, počítače, klávesnice, myši, pomůcek apod., doporučuji naše video přímo pro děti - odkaz: video).
  --) zmírnění negativních dopadů na držení těla + správné návyky do budoucna
 1. Kdykoliv je možnost se od výuky odpoutat, dítě by se mělo jakkoliv protáhnout, cokoliv si zacvičit, utéct od počítače (můžete si o tomto tématu poslechnout náš podcast určený hlavně dětem - odkaz: podcast).
  --) zmírnění negativních dopadů na držení těla + minimální pohyb, které tělo potřebuje + psychické uvolnění
 1. Dbát na to, aby bylo dítě při výuce co nejvíce „přítomno duchem“ a chovalo se jako by bylo ve škole, dle svých studentských zvyklostí.
  --) nebude pro něj tak „tvrdý“ návrat do školy v budoucnu + bude se kontinuálně vzdělávat, protože online výuka nejsou prázdniny
 1. Nechat dítěti čas / doporučit mu si popovídat se svými kamarády – přes telefon nebo počítač, ideálně pokud je dětí víc najednou.
  --) dítě potřebuje své vrstevníky a toto je jedna z mála možností, jak mu je dopřát + udržování kontinuální socializace
 1. Dítě by mělo chodit co nejvíc ven a ideálně pokud se tam potká se svými kamarády. Zde z bezpečnostního hlediska je dobré mít samozřejmě kryté dýchací cesty a vídat se s menší skupinou.
  --) dítě potřebuje své vrstevníky a toto je ideální možnost, jak mu je dopřát + pro dítě to jsou okamžiky „normálního“ života
 1. Maximalizovat pobyt v přírodě se svou rodinou, případně se svými kamarády (samozřejmě za platných hygienických nařízení).
  --) přirozený pohyb na čerstvém vzduchu je základ přirozeného budování imunity + absorpce důležitých vjemů mimo domov
 1. Důsledně dítěti vysvětlit, co se vlastně ve světě děje, aby se v záplavě informací, které se k němu jistě nějakými způsoby donesou, neztratilo a nezacyklilo ve svých případných obavách o neznámu, mluvit s ním o situaci, která právě vládne.
  --) předcházení strachu a depresím + kvalitní komunikace s dítětem, které není nikdy dostatek
 1. Pokud má rodič podezření na zásadnější změnu v chování dítěte, okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a nečekat, jak to bude dál.
  --) předcházení psychickým problémům dítěte + snížení negativních dopadů pandemie na psychiku celé rodiny
 1. Dbát na to, aby dítě dodržovalo „koronavirovou hygienu“.
  --) předcházení šíření koronaviru ve vlastní rodině + celkové zdraví všech blízkých
 1. Udržování pozitivní nálady nás, rodičů.
  --) způsob myšlení rodičů, tedy dětských vzorů, se přenáší i na děti + i my rodiče si nechceme nést psychické problémy do budoucna

Pokud jste dočetli až sem, doufám, že to pro vás nebyla ztráta času a že si každý uvědomíte aspoň něco, o čem jste doteď třeba úplně nepřemýšleli nebo že jste si o něco lépe srovnali myšlenky kolem koronavirové situace. A že to všechno povede ke zlepšení života našeho i budoucí dospělé generace.

A co mě napadá na závěr? Buďte stále pozitivní a zůstaňte negativní! A pokud by se vám stalo, že budete pozitivní, tak ať jste brzy negativní! Čeština je krásná řeč! :-)

Autor: Mgr. Zbyněk Petr


Doporučujeme z článků

Nakup si pomůcky

Triko

Koupit 200,-

Sada míčků pro vbočený palec a pánevní dno

Koupit 452,-

Sada míčků pro vbočený palec a pánevní dno včetně poštovného

Koupit 615,-

Půlmíček

Koupit 180,-

Desky IQ

Koupit 121,-

Triko

Koupit 258,-