těhotenství a po porodu   Veronika Kutlvašrová / 11. 02. 2019

Dech v těhotenství a při porodu - je důležitý?

Dýchání – základní a nikterak pozoruhodná lidská přirozenost. Dalo by se říci. Věděli jste však, jak dalece může vědomé řízení dechu ovlivnit naše tělo a jeho fungování? O tom, jak důležitý význam má u žen v období těhotenství a zvláště pak při samotném porodu, pojednává následující článek od pohybové specialistky Veroniky Kutlvašrové.


     Začnu takovým zamyšlením od konce, tedy od porodu, který je vyvrcholením několika měsíců změn, a na který se žena po dobu těhotenství připravuje, aby proběhl hladce, aby maminka i miminko bylo v pořádku a aby následné šestinedělní období bylo obdobím, kdy se žena po fyzické a psychické stránce navrací pomalu do „normálního“ stavu. 

     Mé klientky, které se připravují na hodinách cvičení pro těhotné nebo na individuálních lekcích či na přednáškách mi z 99% píší radostné zprávy, že se miminko narodilo, že je vše více či méně v pořádku, ale co je vždy vyzdvihováno nejvíce, je dech: „Veru, porodní asistentky mě po porodu chválily, že jsem skvěle dýchala.“  „Veru, přes dech jsem se dokázala po celou dobu krásně uvolňovat.“ „Znalost dýchání mně neskutečně pomohla, když mi bylo nejhůře.“ A mnoho dalších. Pokaždé, když mi maminky píší své porodní příběhy, tak vždy ta nejdůležitější zmínka je o dýchání.

     Proč je tedy dýchání najednou tak moc vyzdvihováno v těhotenství a při porodu, když v běžném stavu dech řeší málokdo a dokonce se lidé nechtějí nad něčím tak automatickým vlastně ani zamýšlet? 

     Dech má několik funkcí a variací. Dýchání je zvláštní v tom, že je buďto neřízené - dýcháme neustále, aniž bychom na dech mysleli (běžný denní život, práce, spánek, sport) nebo řízené, kdy máme možnost ovlivněním dechového stereotypu a cíleného dýchání pracovat s různými svalovými skupinami, s napětím svalů, fascií a vazů lze ovlivnit i vegetativní systém, a to v těhotenství konkrétně např. peristaltiku střev (zácpu) nebo velmi časté pálení žáhy. V těhotenství mohou dechové techniky pomáhat k uvolnění krční páteře tím, jak se fyziologicky mění postavení hrudního koše a dochází k postupné změně dechového stereotypu na takzvaný horní zátěžový typ dýchání, během kterého se zapojují svaly krku a přebírají na sebe tak funkci nejen pomocníků, ale i hlavních aktérů při dýchání.

     A nejen to, ve chvíli, kdy přejde tělo těhotné ženy na horní zátěžový typ dýchání, střed těla ztrácí svou posturální a stabilizační funkci, ve které je bránice, jako hlavní nádechový sval, velmi důležitá. Stejně tak hraje bránice s mezižeberními svaly svou roli ve flexibilitě, pružnosti hrudního koše, jeho možnosti rozšíření se pro místní potřeby miminka (36tt+) a vnitřních orgánů a dechové kapacity ke konci těhotenství. Pokud nebude flexibilita hrudního koše zachována, bude moci hrudní koš jít do vzájemného proti-rotačního pohybu s pánví při chůzi? Nejspíš ne, tělo však potřebuje tento pohyb někde kompenzovat - tak co třeba zrovna tam, kde máme díky hormonům rozvolněné svaly a vazy, tedy pánev a kyčelní klouby? Dostávám se tím k faktu, že jedním z pravděpodobných důvodů bolestivosti v okolí kyčelního kloubu nebo kříže (SI skloubení) by tedy mohla být nezachovaná flexibilita hrudníku! Pro snadnější pochopení vysvětlím ještě jiným způsobem..

     Při nádechu (pokud je dostatečná flexibilita hrudního koše) sestupuje bránice, jako hlavní nádechový sval, směrem dolů a mezižeberní svaly se rozpínají do stran a dozadu. Bránice posune břišní orgány směrem dolů a do stran k bederní páteři a reakcí na akci bránice je aktivita svalů pánevního dna, aktivita příčného břišního svalu (jehož funkcí je přidržovat miminko - dělohu a vnitřní orgány co nejblíže k bederní páteři) a krátkých svalů podél páteře mm. multifidy a vše dohromady = zapojení hlavního stabilizačního systému. 

     Vnitřní orgány jsou ve svých závěsech posunuty. Tímto posunutím a vznikem nitrobřišního tlaku dojde k jejich „masáži“, prokrvení a zlepšení (zrychlení) jejich funkce. Budoucí maminka může však trpět i např. těhotenskou zácpou, jelikož střevo, jako sval (hladká svalovina), je ovlivněno vyplaveným hormonem relaxinem. Funkcí relaxinu je v těhotenství rozvolňování svalů, vazů a fascií, aby se při porodu miminka pánev mohla uvolnit a rozestoupit. Avšak ovlivňuje bohužel i ostatní svalovinu v těle, a tím střevo svou funkci zpomalí a zavdává to vzniku těhotenské zácpy a následně třeba i hemoroidům či křečovým žílám v oblasti rodidel. 

     Dále je zde funkce stabilizační. Při dodržení zásad správného dýchání se těhotná žena může vyhnout bolestem v bederní oblasti. Také je známo, že by nastávající maminky měly v tom krásném období 9 měsíců pracovat se svaly pánevního dna a právě i díky dechu můžeme pánevní dno udržovat pružné a flexibilní. Díky dechovým cvičením je možné do jisté míry přímo či nepřímo ovlivnit mnoho těhotenských fyziologických změn na těle tak, aby pro ženu byly s klidem zvládnutelné nebo se jim dokonce značně vyhnout, případně se jim rychleji přizpůsobovat. Tuto funkci bychom, jako ženy, měly udržet nejlépe do +-36tt., kdy se výška dělohy (fundus) ještě neopírá do bránice a neomezuje tím její funkci. Od této doby (36tt+) se dechový stereotyp může změnit na hrudní dýchání (pohyb žeber do stran a dozadu) pokud žena s dechem umí pracovat nebo na zátěžový horní typ dýchání, při kterém může docházet k přetěžování svalů krku a ramen (hrudní koš s nádechem jede nahoru k uším). A v momentě, kdy miminko klesne do malé pánve (několik týdnů, dní či hodin před porodem) a opět dojde k uvolnění bránice, žena opět může optimálně a variabilně pracovat s dechem při porodu.

    Všichni jsme jistě někdy zažili situaci, kdy jsme ztratili hlas, případně sílu hlasu. Ve stresovém stavu, v situacích, které neznáme a nevíme, jak dopadnou... V těchto chvílích velice často slýcháme od ostatních: “Dýchej, hlavně dýchej. Pokus se uklidnit a dýchej“ Ať už to bylo u zápisu do první třídy, při přijímacích zkouškách na střední či vysokou školu anebo při pohovoru do zaměstnání. Ano, dech ovlivňuje napětí svalů a změnou v napětí svalů mohu např. odbourat stres. Stresové hormony, např. adrenalin a noradrenalin při porodu mají svou nezastupitelnou funkci v druhé době porodní, ale pokud jsou přítomny již v první době porodní (otvírací), mohou porod brzdit (pokud se žena necítí bezpečně, je překvapena intenzivní bolestí, strachem, chladem, prudkým světlem, případně velkým počtem lidí při porodu). Tím chci v podstatě říci, že díky dechovým technikám může dojít k ovlivnění svalového napětí a zastavení vyplavování stresových hormonů, čímž rodící žena může sama ovlivnit průběh svého porodu. Je až fascinující, jak se psychika a fyzické tělo vzájemně ovlivňují a nelze vynechat ani jednu složku z porodního procesu. 

     Mnohé z Vás, které již rodily v porodnici, mohou znát třeba situaci, kdy vyrážíte do porodnice s kontrakcemi opakujícími se v pravidelných intervalech po dvou až třech minutách. Následně přijedete do porodnice na příjem a kontrakce se z ničeho nic začnou prodlužovat či pozastavovat a opět až ve chvíli, kdy se cítíte bezpečně, prodýcháte se a uklidníte, tak kontrakce opět nastoupí ve své síle. Jedná se o již zmíněné vyplavení stresových hormonů a jejich pozastavení porodního procesu. 

     A jsme zase na začátku - na počátku těhotenství a proč je vhodné během těhotenství pracovat s dechem. Nejen, že to bude mít blahodárné účinky pro tělo ženy, ale již samotná tato příprava ovlivní psychickou a fyzickou rovinu těla rodící ženy, která bude schopna dechové techniky využívat dle svých potřeb, ať už na uvolnění a odbourání stresu a stresových hormonů v první době porodní, tak i cíleně na uvolňování svalových tkání, např. svalů pánevního dna, případně na uvolňování dlaní, rtů atp. Jednoduše jakéhokoliv napětí v těle, které by mohlo ovlivňovat průběh porodu. Ženy se naučí uvolňovat při kontrakcích s nádechem a mezi kontrakcemi využívat k uvolnění tkání výdech. Ale též se zároveň naučí efektivně využít práce bránice a svalů břišního lisu do komplexního zapojení, a to v případě, že dojde k reflexnímu vypuzení miminka. Využití dechu má nespočet pozitivních ovlivnění do našeho běžného života, přičemž jsem do článku nezahrnula vliv dechu na miminko v děloze, jelikož by to bylo na mnoho dalších řádků. Přeci jen, ne nadarmo se říká „dýcháš za dva“.

     Každý porod je jedinečný a formuje ženu, matku do nové role. Věřte, že umění prodýchat určité situace se Vám, jako maminkám, bude jistě ještě nesčetněkrát hodit.:-D Třeba v období nevyspání, kdy jsou maminky podrážděné a mnohdy až přehnaně reagují na drobnosti, v období vzdoru, puberty a tak dále. Práce s dechem je pro mě jedna ze základních znalostí a dovedností, která přináší pouze klady. Užívejte si svá těhotenství, krásné prodýchané porody a poklidné mateřství na vlně neomezeného dechu.

 

Datový zdroj 171veronika 2

Autor: Veronika Kutlvašrová


Doporučujeme z článků

Nakup si pomůcky

Triko

Koupit 200,-

Sada míčků pro vbočený palec a pánevní dno

Koupit 452,-

Sada míčků pro vbočený palec a pánevní dno včetně poštovného

Koupit 615,-

Půlmíček

Koupit 180,-

Desky IQ

Koupit 121,-

Triko

Koupit 258,-