zdraví   MUDr. Sylvia Musilová / 28. 05. 2019

Článek - Bolesti zad, léze meziobratlové ploténky

Záda dnes bolí kdekoho, řeknete si, nic zvláštního v dněšní sedavé době. Z dlouhodobě trvající bolesti se však může vyklubat závažnější problém, než "pouhé" pobolívání zad - konkrétně právě např. léze meziobratlové ploténky. Pohybová specialistka a také primářka rehabilitačního oddělení táborské nemocnice Sylvia Musilová v článku popisuje možné příčiny, průběh, ale také možnosti řešení tohoto bolestivého poškození páteře.


      V denšní době se jen málokdo může pochlubit, že nemá osobní zkušenost s bolestí zad. Je to rozšířený problém, a to nejen starší generace, ale bohužel i mnoho mladých lidí už zažilo velice nepříjemnou zkušenost s bolestmi zad a mnozí jsou dokonce v mladém věku po operaci páteře. Často příčinu vidíme a dáváme za vinu moderní době, ve které máme pohybu pomálu. Trávíme mnoho hodin vsedě, věnujeme se práci na počítači, transport urychlujeme autem a večer sedíme před televizí. Nebo se naopak naše práce odehrává vestoje s jednotvárnými pohyby. Najdeme určitě mnoho  důvodů, proč nás záda bolí. Ale není příčina také trochu v nás a nejen v oné  přetechnizované době? Kolikrát řekneme, že na pohyb a kompenzaci nemáme pro samou práci čas. Je  pravda, že  práce je přednější. Máme ji třeba rádi, zajišťuje naše existenční prostředky. Ale přiznejme si, že  za oním „nemám čas“ se často skrývá i naše lenost. A přitom  určitě mohu změnit svůj přístup k vlastnímu tělu, mohu dokonce aktivní cvičení zakomponovat do pracovní doby! Jen chtít a vědět jak. 

     Naše tělo, stále méně a méně obratné, na jednostrannou a dlouhodobou zátěž odpoví voláním o pomoc – něco začne bolet. Pokud toto volání naše vědomí odmítá slyšet, organismus začne vysílat ještě intenzivnější signály. Obvykle bolest odstraníme lékem, tím však ovlivníme pouze důsledek, nikoli základní příčinu bolesti. Situace se opakuje mnohokrát. Určitou dobu je tělo schopné i ochotné tolerovat lékem poskytnutou úlevu. Nakonec ovšem kompenzační mechanizmy organizmu selžou a pak už stačí jen minimální impulz - drobná inkoordinace v pohybu, případně nesoustředěné zvedání břemene, nákupu, dítěte a problém se náhle zhorší. Prudká, intenzivní bolest v zádech je již příznakem pravděpodobné poruchy struktury naší meziobratlové ploténky. Mohlo dojít „pouze“ k narušení prstence disku, v horším případě však mohlo dojít i k vyhřeznutí obsahu ploténky do prostoru páteřního kanálu. Tyto prominující části nebo hmoty ploténky tlačí na nervové struktury v oblasti páteřního kanálu, případně na obaly míchy. Tlak na nervový kořen se projeví typickou krutou bolestí s projekcí do inervační zóny daného nervu. Z tohoto důvodu cítí člověk bolest vystřelující po zadní nebo boční straně stehen, v některých případech i do kolene a do jiných projekčních oblastí včetně horních končetin nebo trupu. Změna se týká i vjemu čití - můžeme mít snížené nebo naopak až nadměrně zvýšené dotekové čití. Výjimkou nejsou ani změny kvality čití. I svalová síla v segmentech souvisejících s inervační oblastí bude změněna, tentokráte se problém projeví oslabením. Činí nám problém vzepřít se do dolní končetiny a případné oslabení horní končetiny nese také své důsledky. Velice závažným symptomem může být i změna kontinence, porucha svěračů. 

     Diagnostika výhřezu plotének patří zcela do kompetence odborníků. Neurolog stanoví lokalitu neurologické léze, pomocná zobrazovací technika CT a MRI upřesní závažnost výhřezu, určí přesné rozměry i míru poruchy ploténky. Klinický obraz a vývoj onemocnění páteře rozhoduje o dalším postupu. Může být doporučena operace nebo konzervativní postup – tedy bezoperační řešení problému, kam patří hlavně cílená rehabilitace. Ale i přesto, že akutní bolest zcela odezní, dokonce bez následků ztráty čití, hybnosti i síly, nemáme vyhráno. Výhřez hmot ploténky bohužel nese své následky doživotně. Snížil se totiž prostor mezi obratli, změnily se parametry optimálního nastavení ve styčných ploškách obratlů a pomalý, leč vytrvalý proces v devastaci struktur pokračuje. Říkáme tomu degenerativní proces. Pojivové tkáně reagují na změněné podmínky, začnou se tvořit výrůstky, omezuje se hybnost v drobných kloubech páteře. Posléze se omezí pohyblivost ve více segmentech, více etážích a naše páteř ztrácí pružnost. Pozvolna se pak objeví bolest chronická, trvalá, obtěžující, limitující. Jsou stavy, kdy urgentní operace na specializovaných pracovištích neurochirurgie je nevyhnutelná. Jindy lze operaci mírně odsunout, vyčkat odeznění otoku, zmírnění bolesti a operovat až po odeznění akutního stadia. 

záda 1

     Operaci je často možné se dokonce i vyhnout. A to tehdy, když po úvodní fázi léčby akutní bolesti navazuje fáze rehabilitační a následné pokračování ve cvičení s kvalitními a zkušenými cvičiteli. Existuje mnoho pacientů s diagnostikovaným výhřezem ploténky bez nutnosti neurochirurgického výkonu. Vzpomínka na krutou bolest je pravděpodobně obrovskou hybnou silou, která přiměje klienta cvičit, dbát pravidel „školy zad“ a přijmout principy, které našim zádům dělají dobře. 

     Lze všem výše uvedeným nepříjemnostem (bolest, operace) předcházet? S velkou pravděpodobností ano. Pokud se včas poradíme s odborníky, budeme brát vážně preventivní rady, pokud uplatníme ergonomická doporučení na svém pracovišti a budeme své pohybové schránce věnovat náležitou pohybovou péči i čas . 

     Přeji všem čtenářům, aby nikdy nepoznali bolest zad, natož výhřez meziobratlové ploténky a přeji jim sílu k velké disciplíně v zodpovědnosti za svůj pohybový systém. 

Autor: MUDr. Sylvia Musilová


Doporučujeme z článků

Nakup si pomůcky

Triko

Koupit 200,-

Sada míčků pro vbočený palec a pánevní dno

Koupit 452,-

Sada míčků pro vbočený palec a pánevní dno včetně poštovného

Koupit 615,-

Půlmíček

Koupit 180,-

Desky IQ

Koupit 121,-

Triko

Koupit 258,-