Špalková Alena / 21. 02. 2021

2. ohlédnutí - Jak probíhal I. program projektu Ženy na reStartu – po porodu

Zvu vás k dalšímu pokračování v mapování projektu Ženy na reStartu I

Za sebou máme kompletní informace o systému CORE, vše co víme o těle prohloubíme o informace a pohybové dovednostmi zaměřenými na břišní svalstvo trupu.


Ohlédnutí druhé - blok Břišní svaly

A opět se scházíme, uplynulo několik týdnů, ve kterých měly ženy za úkol na sobě pracovat. Začínáme rekapitulací, jak se všem dařilo ve cvičení, co chtějí ještě zopakovat, připomenou nebo upravit v navedení. Po příslibu, že na všechny opravy bude dostatek času v praktické části programu, se vrháme na teorii dnešního dne.

Tentokrát nás čeká svalový systém břicha. Jaké máme svaly břicha, v kolika vrstvách a jaká je jejich funkce, jinými slovy, při kterých pohybech tyto svaly aktivujeme. Ženy se dozvídají, že pro stabilitu beder a pro funkční střed těla jsou primárně důležitější vrstvy vnitřních šikmých svalů a příčného břišního svalu. Zároveň je důležitá elastičnost zadních vrstev, především čtyřhlavého svalu bederního. Ideálem je ale souhra všech vrstev svalů v pohybu, včetně povrchových. Pro mnohé je překvapením, kde všude svaly břicha máme a kam až zasahují, a co všechno vlastně mají za úkol. Předklon, úklon, záklon, rotace, není vlastně pohyb, který by se obešel bez zapojení břišních svalů. K pochopení důmyslného svalového systému máme k dispozici i názorné video. K tématu břišních svalů patří také jak se starat o jizvu pro porodu císařským řezem, jak dlouho a jakým způsobem.

Povědomí o systému břišních svalů máme a pokračujeme dalším důležitým tématem, které souvisí se správným fungováním břišních svalů, je to význam a funkce hlavního přitahovače dolní končetiny bedrokyčlostehenního svalu. K hlavnímu sdělení, co je to za sval, kde se v těle nachází a proč je důležitý pro funkci těla jako celku, patří i jak se vyvarovat přetížení tohoto svalu při aktivování svalů břicha. Tělo funguje jako celek a je velmi propojeno, pokud bude některá část zkrácená, ovlivní ve funkčnosti jiné části a bedrokyčlostehenní sval je názorným příkladem pro toto tvrzení. Zkrácení tohoto svalu ovlivní nastavení pánve a ta zabrání správnému aktivovaní břišních svalů. A proč zrovna v těhotenství může tato situace nastat? Odpověď je jednoduchá, protože v těhotenství dochází díky rostoucímu břichu k posunu těžiště a bedrokyčlostehenní sval vyrovnává toto nastavení těla svým zkracováním. Po narození dítěte má sice tělo fyziologické mechanizmy, jak se navrátit ke správnému těžišti, ale trvá to mnoho týdnů. Zkrácený bedrokyčlostehenní sval brání napřímení pánve a tím má negativní dopad i na fyziologické nastavení bederní páteře. A rázem je všem účastnicím jasné, proč je pobolívá právě bederní páteř. Souvislost funkce bedrokyčlostehenního svalu a svalů břicha je odhalena a zároveň je zodpovězena i otázka, proč klasické sedy lehy nejsou ideální cvičební aktivitou pro období po porodu.  

A jdeme cvičit, nejprve opravíme nejasnosti z předchozího bloku, na všechny dotazy se dostane. Odbourat pohybové chyby v nastavení nebo v provedení cviků se vyplatí hned na začátku procesu učení. Dělat chyby není špatně, naopak, na chybách se daleko více naučíme. Do cviků z předchozího bloku vkládáme důležité detaily tak, aby cviky měly pro tělo ještě větší benefity. Je fajn, že se ženy navzájem inspirují. Pokud některá z nich u některého cviku má nejasnost jako jediná, i ostatní se přidávají a ověřují si, zda cvik cvičily doma správně.

Vše je opraveno, vysvětleno a vyzkoušeno. Můžeme se pustit do nových cviků. Než se seznámíme s novým zásobníkem cviků, nejprve se zaměřujeme na bedrokyčlostehenní sval. A to především na to, jak sval dobře a bezpečně protáhnout a jeho délku pak využít v provedeních jednotlivých pozic. Ve cvičení využíváme pilates, pilates pozice obohacujeme o prvky ze zdravotního tělesného cvičení a jógy. Tentokrát jsou cviky už náročnější, protože ale ženy ovládají základy, jdou všem cviky provést efektivně. Základ pro cvičení mají ženy vybudovaný díky cvikům věnovaným sytému CORE. Zaměřujeme se na dynamické cvičení s kontrolou nastavení těla ve všech pozicích. Na závěr bloku ze všech naučených cviků opět sestavíme dvě sestavy, jednodušší a náročnější. Veškeré informace z teorie a cviky, uvedené v praktické části mají opět ženy k dispozici ve skriptech.

To, že mají možnost si nyní cvičit doma s větší jistotou ale nevylučuje to, aby se zapojily do veřejných skupinových lekcí. Naopak! Právě teď se všemi dosud nasbíranými informacemi a získanými pohybovými dovednostmi, se jim bude mnohem lépe cvičit i na hodině pilates, jógy nebo zdravotního tělesného cvičení. Tělo ocení impulsy pro pohyb ze všech směrů!

Kontinuitu kurzu na pár týdnů přeruší léto a prázdniny, ale na podzim se uvidíme opět, tentokrát u témat věnovaných pánevnímu dnu a diastáze.

Autor: Špalková Alena


Doporučujeme z článků

Nakup si pomůcky

Triko

Koupit 200,-

Sada míčků pro vbočený palec a pánevní dno

Koupit 452,-

Sada míčků pro vbočený palec a pánevní dno včetně poštovného

Koupit 615,-

Půlmíček

Koupit 180,-

Desky IQ

Koupit 121,-

Triko

Koupit 258,-